Sweden
Bona Norden
 
Bona AB
Box 21074
200 21 Malmö
 
Besöksadress:
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
 
Teknisk support:
Tel: 040-38 73 02
 
Reservdelar:
Allmeca
Tel: 019-291999
E-post: info@allmeca.se
 
Order/Kundsupport:
Måndag - torsdag: 08.00-15.45
Fredag: 08.00-15.00
Tel: 040-38 55 67

Huvudkontor

 

Bona AB
Box 21074
200 21 Malmö

 

Besöksadress:
Murmansgatan 130
200 21 Malmö

Tel: 040-38 55 00
E-post: bona@bona.com

 
 

Kontakta oss

 

Genom att kontakta Bona godkänner du Bonas personuppgiftspolicy. Bona kommer behandla dina uppgifter med största försiktighet och kommer aldrig sälja uppgifterna till andra företag. Vi kommer endast använda dina kontaktuppgifter för att besvara ditt ärende, när det är gjort kommer dina uppgifter raderas. 

Namn  
E-post    
Företag
Postnummer
Postort
Telefon
Meddelande
Bona AB Tel: +46 40 38 55 00