Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies

Sweden

Hållbarhet – med dig och miljön i åtanke

Hållbarhet är mycket mer än bara ett ord för Bona. Det är själva grunden vi står på, det är därifrån vi bygger alla våra aktiviteter. Av den anledningen bryr vi oss om dig som vår partner i varje aspekt i ditt hantverk. Produkterkvalitet måste gå hand i hand med din arbetsmiljö – och vi gör det till verklighet!

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Miljön för de som arbetar med, bor med och använder våra produkter är alltid av största vikt för oss. Precis som naturen som påverkas av våra handlingar och produkter, idag och imorgon.

Bona CSR

Bona CSR

Som en stark anhängare till hållbarhet och socialt ansvar, tar sig Bona hela tiden framåt i vårt CSR-arbete. CSR genomsyrar allt vi gör i organisationen, inklusive våra produkter och dagliga verksamhet. Genom vår CSR-strategi har Bona satt mätbara mål inom inköp och logistik, affärsverksamhet, anställda, produkter och samhället.