Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies

Sweden

Miljömärkningar

Varje produkt vi utvecklar tas fram med hälsan och säkerheten hos både hantverkaren och golvet i åtanke. Vårt R&D-team utforskar sätndigt teknologins gränser för att utveckla hållbara produkter och lösningar som ligger långt före lagstiftningen och uppfyller relevantat kriterier och standarder.

GreenGuard

GreenGuard

UL Environments GREENGUARD-certifieringsprogram hjälper tillverkare ta fram - och hjälper kunder att identifiera och lita på - inredningsprodukter och material med låga kemiska utsläpp, vilket hjälper till att förbättra luftkvaliteten inomhus där produkterna används. Alla certifierade produkter måste leva upp till en av världens mest rigorösa produktstandarder för kemiska emissioner som bygger på befintliga standarder och riktlinjer från nationella och internationella hälsoorganisationer.

DIBt

DIBt

Deutches Institut für Bautechnologie. En tysk myndighet liknande Boverket. Sätter begränsningar för utsläpp från byggprodukter och byggelement för att försäkra att det är på en säker nivå för de som flyttar in när bygget är klart. Tyska golvhantverkare är skyldiga att använda DIBt-godkända produkter.

Emicode

Emicode

Branschorganisation som mäter utsläpp från golvinstallationsprodukter, lim och byggmaterial. Produkter klassificerade som "väldigt låga utsläpp" och bär GEV-etiketten EMICODE® EC1PLUS erbjuder bästa möjliga försäkran mot luftföroreningar inomhus för en hög hälsoskyddsnivå och miljövänlighet. Se filen under DIBt för kriterier för emicode. EMICODE är en frivillig klassificering.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel bör bidra till att identifiera produkter och tjänster som har en minska miljöpåverkan under hela sin livscykel, från utvinning av råmaterial till produktion, användning och avfallshantering. Den är erkänd i hela Europa, och är en frivillig märkning som lyfter fram miljömässiga produkter som du kan lita på.