Sweden

• Kan användas tillsammans med alla Bonas topplacker

• Väldigt hög torrhalt för en hög mättnadsgrad

• Kan användas på rent trä mellan olika lager lack

• NMP- och NEP-fri

• Lågt lösningsmedelsinnehåll  (VOC)

Bona AB Tel: +46 40 38 55 00