Sweden

• Kan användas tillsammans med alla Bonas topplacker
• Hög torrhalt för en välfylld yta
• Minskar risken för sidlimning
• Klarar DIBt:s krav på god inomhusluft med låga emissioner

• NMP- och NEP-fri

• Lågt lösningsmedelsinnehåll (VOC)

• Är speciellt lämplig för t ex kubbgolv, mjukt brädgolv och hårt trägolv med golvvärme

Bona AB Tel: +46 40 38 55 00