Sweden

Dispersion

Dispersionslim

Valet av lim beror på undergolv och arbetsmetod. Vi har utvecklat limmer efter de olika förutsättningar som kan uppstå, limmer speciellt anpassade för trägolv. På Bona kan vi konsten att limma ett trägolv.

Bona AB Tel: +46 40 38 55 00