Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Luftkvalitet inomhus

Visste du att luften inomhus kan vara mer förorenad än utomhusluften? Och att du tillbringar mer tid inne än ute.

GREENGUARD-certifierade produkter

GREENGUARD-certifierade produkter minskar mängden kemikalier du utsätts för och förbättrar luftkvaliteten inomhus. Därför är Bonas produkter GREENGUARD-certifierade.

UL Environments GREENGUARD-certifiering har som syfte att minska mängden kemikalier som människor exponeras för genom att göra dem uppmärksamma på hälsosamma produkter de kan lita på. GREENGUARDS standard är en av världens mest rigorösa produktstandarder för kemiska emissioner och bygger på befintliga standarder och riktlinjer från nationella och internationella hälsoorganisationer. Läs mer här.

Det finns mycket du kan göra för att få en mindre förorenad inomhusmiljö:

Se till att du har god ventilation hemma. Ju mer ren utomhusluft som kommer in, desto bättre renas inomhusluften.

Se till att du har en torr hemmiljö. Se till att luftfuktigheten är under 60 % och använd avfuktare vid behov. Rengör avfuktarna regelbundet.

Rök inte inomhus. Tobaksrök innehåller höga halter av tusentals förorenande ämnen.

Minska användningen av rengöringsmedel som är starka, lösningsmedelsbaserade eller har stark doft.

Ta av skorna och ställ dem vid dörren så att du inte får in damm och smuts utifrån. Lägg en matta vid ytterdörren.