Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Vårda din inomhusmiljö

Visste du att luften inomhus kan vara mer förorenad än utomhusluften? Och att du tillbringar mer tid inne än ute. GREENGUARD-certifierade produkter har som syfte att minska mängden kemikalier du utsätts för och förbättra luftkvaliteten inomhus. Därför är Bonas produkter GREENGUARD-certifierade.

GREENGUARD-certifierade produkter

UL Environments GREENGUARD-certifiering har som syfte att minska mängden kemikalier som människor exponeras för genom att göra dem uppmärksamma på hälsosamma produkter de kan lita på. GREENGUARDS standard är en av världens mest rigorösa produktstandarder för kemiska emissioner och bygger på befintliga standarder och riktlinjer från nationella och internationella hälsoorganisationer. Läs mer om Greenguard här.

Ta hand om luftkvaliteten inomhus - några tips:

Se till att du har god ventilation hemma. Ju mer ren utomhusluft som kommer in, desto bättre renas inomhusluften.

Se till att du har en torr hemmiljö. Se till att luftfuktigheten är under 60 % och använd avfuktare vid behov. Rengör avfuktarna regelbundet.

Rök inte inomhus. Självklart, men tobaksrök innehåller höga halter av tusentals förorenande ämnen.

Minska användningen av rengöringsmedel som är starka, lösningsmedelsbaserade eller har stark doft.

Aktiviteter som färgborttagning, lödning eller limning, målning, slipning och polering av stenar kan förorena inomhusluften. Varför inte göra sådant utomhus istället?

Att låta bilar, gräsklippare eller andra motorer vara igång i garaget eller i närheten av hemmet innebär utsläpp av kemikalier. Stäng av dem när de inte används.

Tvätta dina lakan varje vecka för att minska mängden allergener som exempelvis dammkvalster.

Ta av skorna och ställ dem vid dörren så att du inte får in damm och smuts utifrån. Lägg en matta vid ytterdörren.

Använd högeffektiva dammsugare och mikrofibertrasor för att avlägsna damm.

Krukväxter filtrerar koldioxid, men övervattna dem inte för då kan det bildas mögel.

 

Stort miljöengagemang

Bona känner ett stort engagemang för alla som arbetar med våra lösningar, som använder och lever med dem, samt för miljön som påverkas av våra handlingar och produkter – både i dag och i framtiden.

Vi arbetar ständigt med att ta fram bättre produkter med mindre miljöpåverkan. Det har lett till banbrytande innovationer, från 1970-talets vattenburna lacker till 2000-talets dammfria slipning. Idag är vi stolta över att kunna erbjuda ett komplett sortiment med miljöanpassade produkter för att slipa, lacka, limma och underhålla ett trägolv – under hela dess livslängd.

Bonas vattenbaserade lacker har en mycket låg halt av VOC (flyktiga organiska ämnen). Graden av flyktiga organiska ämnen i luften påverkar hälsan och miljön. Det innebär att Bonas produkter är bättre för din familj, dina husdjur och din inomhusmiljö. Vår svenska, vattenbaserade teknik är nyckeln till att få tillbaka skönheten och elegansen i dina trägolv, samtidigt som de blir starka och hållbara.

Damm från slipmaskiner hamnar överallt. I kläderna, köksskåpen och barnens hår! Bonas Dust Containment System avlägsnar nästan allt damm. Faktiskt ända upp till 99,8 % av dammpartiklarna i luften jämfört med vanliga slipprocesser. Bonas hantverkare erbjuder dammfri golvslipning, och du behöver inte täcka över något. Eller ta ned något. Eller rengöra allt inifrån och ut när de är klara med jobbet. Och luften som kommer ut ur slipmaskinen är renare än den som gick in, tack vare våra HEPA-filter.

Här kan du läsa mer om hur du kan renovera dina trägolv dammfritt och med låg halt av flyktiga, organiska ämnen (VOC) med hjälp av en Bona Certified Craftsman.