Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Vårda din inomhusmiljö

Visste du att luften inomhus kan vara mer förorenad än utomhusluften? Och att du tillbringar mer tid inne än ute. GREENGUARD GOLD är en certifiering som har som syfte att minska mängden kemikalier du utsätts för och förbättra luftkvaliteten inomhus. Därför är Bonas produkter GREENGUARD-certifierade.

GREENGUARD-certifierade produkter

UL Environments GREENGUARD-certifiering har som syfte att minska mängden kemikalier som människor exponeras för genom att göra dem uppmärksamma på hälsosamma produkter de kan lita på. GREENGUARDS standard är en av världens mest rigorösa produktstandarder för kemiska emissioner och bygger på befintliga standarder och riktlinjer från nationella och internationella hälsoorganisationer. Tillsammans hjälps vi åt att skapa hälsosam inomhusluft i bostäder, kontor, skolor och andra inomhusmiljöer där vi människor vistas mycket.

90 % av vår tid spenderas inomhus

Det är lite svårt att tro det, men vi spenderar omkring 90% av vår tid inomhus, och vi tänker inte alltid ett steg längre när vi renoverar eller köper hem ny inredning. Det resulterar i att graden av luftföroreningar vanligtvis är 2 till 5 gånger högre inomhus än utomhus. För det är just möbler och byggmaterial som är den största källan till föroreningarna som kallas flyktiga organiska ämnen, förkortat VOC. Att andas in de här föroreningarna är kopplade till olika hälsoproblem som alleriger, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, fortplantningsstörningar och vissa former av cancer.

Bona produkter är certifierade med Greenguard Gold och bidrar därmed till att skapa en bättre kvalitet på inomhusluften. Barn särskilt känsliga

Barn är särskilt känsliga för bristande inomhusluftkvalitet, eftersom deras immunförsvar och neurologiska system fortfarande är under utveckling. För att värna om barnens hälsa är det viktigt att begränsa deras exponering för kemikalier inte bara i bostaden, utan även i till exempel skolor.

Bonas bidrag till en bättre inomhusluft

Bona sätter med stolthet logon för GREENGUARD GOLD på samtliga rengöringsprodukter i sortimentet Bona Floor Cleaning System, och även på samtliga grundlacker och topplacker som våra hantverkare arbetar med. Att välja Bona ger dig trygghet på flera olika sätt.

Du städar och underhåller dina golv med produkter som bidrar till en bättre inomhusluft, vilket är bra för alla som bor i ditt hem.

Ditt trägolv behandlas med vattenbaserade lacker med mycket låg halt av VOC. Det innebär att Bonas produkter är bättre för din familj, dina husdjur och din inomhusmiljö. Vår svenska, vattenbaserade teknik är nyckeln till att få tillbaka skönheten och elegansen i dina trägolv, samtidigt som de blir starka och hållbara.

Du kan få ditt trägolv slipat helt dammfritt, en teknik som innebär att i princip allt damm från golvslipningen hamnar i en stor dammsugare och inte överallt i ditt hem. Faktiskt ända upp till 99,8 % av dammpartiklarna i luften jämfört med vanliga slipprocesser. Du behöver inte täcka över något. Eller ta ned något. Eller rengöra allt inifrån och ut när de är klara med jobbet. Och luften som kommer ut ur slipmaskinen är renare än den som gick in, tack vare våra HEPA-filter.

Vidare läsning

Vill du läsa mer om något? Följ länkarna nedan om du vill veta mer om Bonas miljöengagemang, GREENGUARD eller om hur du kan få ditt trägolv renoverat dammfritt och skyddat med Bonas vattenbaserade lacker.

>> Bonas miljöengagemang
>> GREENGUARD
>> Renovera dammfritt och miljmärkt med en Bona Certified Craftsman