Sweden

Genom Bonas medlemskap i FEP kan vi förse dig med en neutral källa till information om trägolvsprodukter och guida dig ifrån kopior och imitationer.

 

FEP är en branschorganisation som representerar och försvarar europeiska parkettillverkares intressen gentemot EU. Organisationens främsta mål är att stärka och förbättra trägolvens position i förhållande till andra golvmaterial. FEP inriktar sig på följande: tillgång av råmaterial, produktion, marknad och interna angelägenheter. FEP samlar data och statistik, följer upp relevanta lagar och standarder inom EU, publicerar ett nyhetsbrev för industrin och anordnar en årlig parkettkongress.


 

Besök FEPs hemsida >>

 


Bona AB Tel: +46 40 38 55 00