Sweden

Bona UV-Primers

 
Bona erbjuder ett komplett sortiment av vattenburna UV-primers som ger utmärkt vidhäftning till de vanligaste träslagen som används vid golvtillverkning. Våra vattenburna UV-primers kan brytas till en mängd olika färgnyanser.
 
Vi erbjuder 100% UV-primers som ger god vidhäftning till träet. Dessa
UV-primers kan även brytas men sortimentet av färgnyanser är något begränsat i jämförelse med våra vattenburna UV-primers.
Bona UV-Primers
Bona AB Tel: +46 40 38 55 00