Sweden

Bona UV-Grundlacker

 
Våra grundlacker klarar, och överträffar ofta, de skandinaviska och amerikanska slitstyrketesterna. Vid användning tillsammans med våra primers ger grundlackerna utmärkt vidhäftning på alla de vanligast förekommande träslagen.
 
Grundlackerna och spacklet ger tillsammans runt 80-90% av den totala slitstyrkan. Grundlackerna ger alltså slitstyrkan men därutöver böjlighet, hårdhet och träfärgning utifrån varje enskild grundlack.
Bona UV-Grundlacker
Bona AB Tel: +46 40 38 55 00