Sweden

Bona UV-Spackel

 

Våra spackel täcker träet, jämnar ut skadade områden samt fyller ut håligheter. Vi har produkter för både lätt- och tung-spackelmaskiner samt handspackel för manuell applikation.
 
Vårt spackelsortiment omfattar produkter för ifyllnad av porer, kvistar och skador. Vi erbjuder såväl transparenta som färgade produkter.
Vi har produkter som lämpar sig såväl för applicering direkt på träet som i industriella ytbehandlingsprocesser.

Bona UV-Spackel
Bona AB Tel: +46 40 38 55 00