Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Att arbeta på Bona

Vårt uppdrag är att "Ta fram det bästa i varje trägolv". Det är det som driver vår verksamhet och produktutveckling. För att kunna prestera vårt bästa strävar vi ständigt efter att utmana och utveckla oss själva. För attrahera och behålla de bästa medarbetarna gör vi vårt yttersta för att skapa en rättvis, trevlig och stödjande arbetsmiljö - en plats som människor vill arbeta på.

Våra kärnvärden

Vi ser till att alla våra medarbetare ges möjligheter och den utbildning de behöver för att utveckla sin kompetens i sina karriärer. För att hjälpa dem att uppnå sin fulla potential är det vår policy att ha öppna dialoger med all personal så att hela företaget rör sig i en gemensam riktning.

Etik är alltid kärnan i all vår verksamhet och att alla medarbetare följer de etiska uppförandekoderna vi har Bona. Vår Code of Conduct ger tydliga riktlinjer som gäller alla på Bona, inklusive leverantörer, försäljningsagenter och andra affärspartners.

Vi är stolta över det vi gör och våra högkvalitativa produkter. De står för professionalism och innovation, och genom att följa vår Code of Conduct och policy, ser vi till att skydda värdet hos vårt varumärke. Som företag styrs Bona av våra fyra kärnvärden. De här gemensamma värderingarna genomsyrar vår företagskultur och verkställs i våra beslut och handlingar.

Professional

Vi förser våra kunder med pålitliga produkter och hållbara helhetslösningar för trägolvets hela livslängd.

Innovation

Vi uppmuntrar nya idéer och erbjuder innovativa produkter och lösningar till våra kunder. Att vara innovativ är kärnan i vår verksamhet.

Respect

Vi strävar ständigt efter att hålla en öppen dialog med våra kunder, partners och anställda.

Concern

Vi leder arbetet med hälsa och miljö, och tar vårt ansvar för framtiden.

Passion och engagemang driver oss, tillsammans med högt etiskt uppförande. Varje dag på jobbet är en ny möjlighet för oss alla Bona att ta fram det bästa i oss själva.