Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Denna personuppgiftspolicy reglerar hur Bona AB (”Bona”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar information om dig när du använder vår webbplats eller kommunicerar med oss. 

VAD VI SAMLAR IN 

När du besöker, surfar på eller på annat sätt använder webbplatsen kommer vissa personuppgifter att överföras till oss, samlas in och behandlas, bland annat:  

  • Köpinformation beträffande alla transaktioner som utförs mellan dig och oss i samband med köp du gör av våra produkter. Transaktionsinformationen innehåller uppgifter om betalningar och frakt såsom namn, order, leveransadress, telefonnummer för meddelanden samt betalningsuppgifter. 
  • Loggfilsinformation genereras automatiskt av din webbläsare eller enhet varje gång du bereder dig åtkomst till eller använder vår webbplats. I samband med åtkomst till våra servrar kan information loggas om till exempel din typ av webbläsare, din IP-adress, ditt domännamn, din enhets identifikationsnummer, operativsystem, typ av nätverksanslutning, hänvisande sidor och senast besökta sida samt datum och tid för åtkomsten eller användningen av webbplatsen. 
  • Cookies används för att komma ihåg dina inställningar och känna igen dig och dina aktiviteter nästa gång du besöker vår webbplats. Se vår Cookiepolicy

Ytterligare information: Om du kontaktar oss, deltar i en undersökning, tävling, marknadsföringskampanj eller en rekryteringsprocess eller registrerar dig för våra nyhetsbrev, kommer vi att samla in  ytterligare information som du skickar till oss i samband med detta, till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter och meddelandet.  

VAD VI GÖR MED DEN INFORMATION VI SAMLAR IN 

Vi använder den insamlade informationen från din användning av webbplatsen i följande syften:  

  • Drift: För att driva, underhålla och optimera webbplatsens funktioner, bland annat identifiera och skydda nätverket och IT-säkerheten. 
  • Förbättringar: För att upptäcka störningar eller fel i tjänsten och för att förstå och analysera din interaktion med webbplatsen så att vi kan förbättra webbplatsen och utveckla nya funktioner på webbplatsen, produkter och tjänster.  
  • Kommunikation: För att presentera relevant eller anpassad information och marknadsföring för dig.  
  • Inköpsorder: För att hantera dina inköpsorder och sända varorna till dig.    
  • Re-targeting: Vi använder re-targeting-teknik från olika leverantörer. Detta innebär att du som besökare på vår webbplats kan få riktade reklammeddelanden med en direktlänk eller länk till webbplatsen eftersom du har visat intresse för innehållet. Detta kallas re-targeting. Syftet med re-targeting är att tillhandahålla relevant innehåll när du besöker webbplatser eller använder sökmotorer. Under inga omständigheter får den information som samlas in och behandlas användas för att identifiera dig personligen som besökare på webbplatsen. Inga direkta personuppgifter hanteras. Inte heller länkas användarprofiler till några personuppgifter.  Mer information om dessa cookies hittar du i vår Cookiepolicy. 
  • Analys: För att mäta och bedöma åtkomsten och trafiken för webbplatsen. Observera att vi använder Google Analytics och eftersom Google är fristående från oss har de sin egen personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser igenom deras policy för att förstå hur de använder informationen som samlas in via Google Analytics. Se https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en och hur du kan ändra dina sekretessinställningar. 

Ytterligare information: Den ytterligare information som du skickar till oss använder vi för att kommunicera med dig, till exempel genom att besvara och tillhandahålla kundsupport eller skicka nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation. Den ytterligare information som du skickar använder vi också för att förbättra våra produkter och tjänster och – i tillämpliga fall – för rekryteringsprocesser som du deltar i.  

HUR VI DELAR OCH LÄMNAR UT INFORMATION 

Vi kommer inte att sälja, handla eller hyra ut någon användares personuppgifter till andra. 

Däremot kan vi komma att dela informationen med tjänstleverantörer som tillhandahåller webbplatser, programutveckling, värdtjänster och underhåll, distribuerar undersökningar, nyhetsbrev och reklam eller bistår oss med andra tjänster. Dessa tjänstleverantörer kan ha tillgång till eller behandla informationen som en del av tillhandahållandet av dessa tjänster åt oss. Vi kommer bara att förse dem med sådan information som är skäligen nödvändig och de kommer att vara skyldiga att följa och respektera begränsningarna av användningen i denna personuppgiftspolicy. 

Viss automatiskt insamlad icke-personligt identifierbar information som inte rimligen kan användas för att identifiera en enskild individ kan delas med tredjeparter, till exempel för att bistå dessa parter så att de kan förstå användarnas intressen, vanor och användningsmönster med avseende på det innehåll och de funktioner som tillgängliggörs via webbplatsen.  

Vi kan lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, i samband med en rättsprocess och/eller på begäran från offentlig myndighet eller tillsynsmyndighet inom eller utanför ditt hemvistland. Vi kan också lämna ut information om dig om vi fastslår att det är nödvändigt eller lämpligt på grund av den nationella säkerheten, i brottsbekämpningssyfte eller i annat syfte av allmän betydelse. 

HUR LÄNGE VI BEVARAR DIN INFORMATION 

Vi kommer inte att bevara dina personuppgifter längre än nödvändigt. Bevarandetiden beror dock på syftet med och användningen av dina personuppgifter nu och i framtiden. Om du till exempel prenumererar på våra nyhetsbrev eller reklammeddelanden kommer vi att bevara dina personuppgifter så länge du är prenumerant men ett e-postmeddelande med en förfrågan bevarar vi bara så länge vi behöver det för att kunna besvara och lösa förfrågan och en rimlig tid därefter. 

LAGRING OCH BEHANDLING 

Informationen vi samlar in lagras och behandlas inom Europeiska unionen. Vi följer principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning när det gäller insamlingen, användningen, delningen och bevarandet av personuppgifter till och från Europeiska unionen. Genom att använda tjänsterna samtycker du till sådan överföring, lagring och behandling. 

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi värnar om din integritet och ser till att insamlingen, lagringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi följer allmänt vedertagna branschstandarder för att skydda den information vi samlar in. Ingen överföring via internet eller elektronisk lagring är dock fullständigt säker. Vi kan därför inte garantera säkerheten för informationen vi samlar in eller att sådan information inte blir åtkomlig, röjs, ändras eller förstörs vid ett säkerhetsbrott.  

Om säkerheten för dina personuppgifter äventyras i samband med ett säkerhetsbrott kommer vi att agera omedelbart enligt tillämplig lag. 

Om du misstänker att dina personuppgifter har röjts ber vi dig höra av dig till oss enligt informationen under Kontakta oss. 

WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJEPARTER 

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, till exempel till våra tjänstleverantörer, samarbetspartner, leverantörer eller andra tredjeparter. När du använder dessa länkar och lämnar vår webbplats har vi ingen kontroll över den andra webbplatsen och innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på denna webbplats. Vi kan inte ansvara för skyddet och sekretessen för information du lämnar när du besöker en tredjepartswebbplats eller använder en tredjepartstjänst. Dessa tredjeparter har sina egna personuppgiftspolicyer för sina webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa personuppgiftspolicyn som gäller för varje tredjepartswebbplats. 

BARNS INTEGRITET 

Vi värnar barns integritet och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon under 13 års ålder om inte deras förälder har samtyckt till det enligt tillämplig lag. Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter om ett barn som är underårigt utan föräldrarnas samtycke kommer vi att vidta åtgärder för att radera informationen snarast möjligt. Föräldrar som tror att deras barn har skickat personuppgifter till oss och vill att dessa uppgifter ska raderas kan höra av sig till oss enligt informationen under Kontakta oss. 

TILLGÅNG TILL OCH RADERING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Användningen av vår webbplats kräver inte någon registrering och är frivillig. Om du inte vill att dina personuppgifter ska överföras till oss eller samlas in kan du alltid begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter genom att upphöra att använda webbplatsen och/eller avstå från att skicka någon ytterligare information till oss.  

Vi vidtar rimliga åtgärder för att ge dig tillgång till dina personuppgifter så att du kan granska dem och begära att vi korrigerar dem om de inte stämmer eller raderar dem om vi inte måste bevara dem enligt lag eller för att uppfylla berättigade affärssyften.  

För förfrågningar om tillgång, rättelser eller radering kontaktar du oss enligt informationen under Kontakta oss. 

ÄNDRINGAR AV POLICYN 

Denna policy gäller från och med 25 maj 2018.  

Vi kan när som helst ändra policyn av juridiska skäl eller på grund av nya bestämmelser. Eftersom vi inte samlar in några kontaktuppgifter om våra webbplatsanvändare uppmanar vi dig att kontrollera den här sidan då och då för att försäkra dig om att du förstår och accepterar eventuella ändringar. Om du inte accepterar ändringarna ska du inte använda webbplatsen eller skicka någon ytterligare information till oss. 

Om du har skickat ytterligare information till oss och vi fortfarande har dina kontaktuppgifter registrerade hos oss kommer vi att informera dig när vi har infört väsentliga ändringar av denna personuppgiftspolicy. 

KONTAKTA OSS 

Om du har frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår användning av dina personuppgifter kontaktar du oss på e-postadressen privacy@bona.com