Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

StepOn - framtidens golvlack av socker

Monday, July 03, 2017

Nyligen var det premiär för den biobaserade golvlacken StepOn, med högtidlig applicering på ett av trägolven på Lunds universitet. Det sockerbaserade ytskiktet är den första nyheten med kommersiell potential från det Mistra-finansierade forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathway).

StepOne Bona

Forskarna vid Lunds universitet har utvecklat en fruktsockerbaserad byggsten, som produktutvecklare på Bona AB tagit vidare och framställt en vattenburen polyuretandispersion. Med denna som utgångspunkt tillverkas en golvlack med utmärkt reptålighet och kemikaliebeständighet.

– Vi har tagit fram en molekyl som är lämplig för bland annat tillverkning av polyuretaner. På kort tid har vi lyckats få fram material i sådan mängd och kvalitet att Bona kunnat utveckla en tänkbar konsumentprodukt, säger professor Rajni Hatti-Kaul som är STEPS programchef.

Efter bara tio månaders arbete testar nu STEPS sin första demonstrationsprodukt baserad på förnybar råvara och med en miljöprofil som passar in i framtidens cirkulära samhälle. Miljöaspekten är en viktig drivkraft för Bona AB, där den nya demonstrationsprodukten StepOn speglar ett aktivt hållbarhetsarbete och en kraftfull innovationssatsning.

– Förutom miljöfördelen med förnybar råvarubas förväntar vi oss en längre livslängd på slitskiktet. Förhoppningen är att golvet ska behålla sitt nyutseende längre. På så vis sparar vi både material till renovering och minskar på konsumtionen av trä till själva golvet, konstaterar Nicola Rehnberg som är ansvarig för Bonas akademiska kontakter.

Parallellt med den fruktosbaserade produkten undersöker forskarna även om likartade byggblock kan utvinnas från lignin, det vill säga skogsråvara.

Om STEPS
Visionen för forskningsprogrammet ”STEPS - Sustainable Plastics and Transition Pathway” är ett framtida samhälle där plaster på ett hållbart sätt utvecklas, tillverkas, används och återvinns i en cirkulär ekonomi. Detta kräver en övergång till förnybara råvaror tillsammans med en ökad återanvändning och återvinning av plast.

Målet med STEPS är att bidra till och påskynda denna omställning. För att åstadkomma detta stärker vi kunskaps- och forskningsbasen för innovation och utvecklar nyckelprodukter tillsammans med industripartners. Vi analyserar även potentiella omställningsvägar och vad de innebär med avseende på styrning för såväl vårt samhälle som för industrin.

STEPS är ett gränsöverskridande samarbete som täcker hela värdekedjan - från akademin och industrin till större varumärkesägare och andra viktiga samhällsaktörer.
Programmet finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning)
www.sustainable-steps.se
www.mistra.org

 

För mer information kontakta:
Rajni Hatti-Kaul, Lunds universitet
rajni.hatti-kaul@biotek.lu.se

Nicola Rehnberg, Bona AB
Nicola.Rehnberg@bona.com