Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Hållbara innovationer

Bonas innovativa och systematiska tillvägagångssätt gör att vi kan bidra till global hållbarhet. Det har en stark påverkan på arbets- och livsmiljön för våra kunder, hantverkare och anställda. Här kan du läsa mer om några av de hållbara funktioner som våra produkter har, och vilka fördelar det ger.

Eviga värden

“Att tänka grönt är ingen ansträngning – det är en integrerad del av R&D. På Bona är kvalitet, prestanda och miljöhänsyn eviga värden.” – Nicola Rehnberg, R&D Manager

R&D på Bona speglar företagets värderingar och levererar miljöanpassade produkter med hög teknisk prestanda. Nya tekniker och råvarar övervakas noga för att säkerställa att nuvarande lagstiftning efterföljs. Vi strävar alltid efter att klara ännu högre krav utöver de nuvarande och se till att våra produkter är hållbara inte bara idag, utan även imorgon.

Hållbarhetsfrågor

Vattenbaserade lacker

Vattenbaserade lacker för trägolv introducerades först av Bona 1979 som ett riktigt paradigmskifte. Förbättrad arbetsmiljö för golventreprenörer var en viktig angelägenhet. Hantverkare hade under många år varit utsatta för höga halter lösningsmedel som är skadliga för hälsan. De vattenbaserade produkterna lindrade det här problemet avsevärt.

Förnyelsebara råvaror

Förnyelsebara råvaror infördes med första generationen Bona Mega 1995. Bona baserade produkten på vegetabiliska oljor som skapade en tvärbunden teknik efter applicering med hjälp av syret i luften. Tekniken gjorde det möjligt för Bona att utveckla starka kvalitetslacker med låg miljöpåverkan. Bona Mega har blivit världens mest använda golvlack.

Vattenresurser

Vattenresurser, som är nödvändiga för att upprätthålla livet på vår jord och som även fungerar som ett hem för vattenlevande organismer, är ett annat fokusområde. Bona har sedan länge strävat efter att undvika komponenter som kan ha en negativ effekt på vattenkvaliteten eller reproduktionen hos vattenlevande organismer.

Bevara materialet

Att bevara material och resurser är avgörande när det gäller hållbarhet. Utvecklingen av Bona Traffic tog sig an den utmaningen. Överlägsen hållbarhet med en förlängd livslängd på trägolvet leder till mindre behov av renovering. Genom att förlänga livslängden på golvet, har Bona Traffic visat sig vara den mest kostnadseffektiva lösningen för fastighetsägare.

Potentiellt farliga komponenter

Komponenter som är potentiellt farliga för hälsa, säkerhet eller miljö är ständigt i fokus på Bona och ett aktivt arbete för att utveckla nya lösningar är alltid pågående. Målet är inte bara att uppfylla minimikraven i lagstiftningen, utan att sätta nya standarder för miljöriktiga produkter.

VOC

Lösningsmedelsinnehållet, de kallade flyktiga organiska ämnena (VOC), har blivit en viktig angelägenhet luftföroreningar har vuxit till ett stort globalt problem. Detta har lett till strängare lagstiftning, i synnerhet i mer förorenade områden. Även om Bonas vattenbaserade lacker uppfyller kraven med god marginal, görs kontinuerliga ansträngningar för att minska lösningsmedelsinnehållet i produkterna.

Luftkvalitet inomhus

Inomhusluftens kvalitet är det senaste fokuset Bona. Ventilationen reduceras i moderna energieffektiva byggnader – särskilt i så kallade passivhus. För att skapa ett hälsosamt inomhusklimat för barn och vuxna är det viktigt att undvika ohälsosamma utsläpp från själva byggnaden, men även från möbler och andra föremål. Bona har gjort ett betydande bidrag genom att ta ner utsläppen från våra lacker och limmer till mycket låga nivåer – till under alla relevanta trösklar runt om i världen.

Miljötänk i mer än bara produkterna

Bona har miljömål även för transporter och energiförbrukning som gäller för hela koncernen världen över. Till exempel har en omläggning i transporterna från lastbil till tåg mellan Sverige och Tyskland minskat Bonas utsläpp av växthusgaser med 60 procent.
Läs mer i Handelskammarens rapport Klimatutmaningen - Svenska företag tar täten