Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Viktiga åtgärder i Konerypatti Agraharam Panchayat

Vi är glada över att kunna berätta om de viktiga aktiviteter som bedrivs i Konerypatti Agraharam Panchayat som en del i det Village Upliftment Program Bona stöttar.

För 2 år sedan introducerade Hand in Hand India Village Upliftment Program -VUP i samhället Konerypatti Agraharam Panchayat.

Viktiga åtgärder ingår i programmet, åtgärder som att eliminera barnarbete, stärka skolan, socio-ekonomisk utveckling hos kvinnor, mikrofinansiering, företagsutveckling, grundläggande hålsovård och personlig hygien, datakompetens, bra styre och miljöskydd. 

Stärka kvinnor & skapa jobb

18 självhjälpsgrupper har startats – 216 kvinnor deltar i grupperna.

Eliminera barnarbete & stärka skolan

 • 78 barn är inskrivna i skolan
 • 68 program för att öka medvetenheten om barnarbete har genomförts – 1702 personer har deltagit
 • Panchayat är nu deklarerad som barnvänlig

Hälsa

 • 139 informationsmöten har genomförts i större och mindre grupper – 2662 personer har deltagit
 • 2 allmänna vårdstationer är på plats där 343 personer fått vård
 • 3 specialiststationer är på plats där 296 personer har fått vård (ortho, ögonläkare, gynekolog, barnläkare)
 • 55 toaletter har installerats (i samarbete med den lokala myndigheten, 80% av hushållen motiverades att installera toaletter)
 • 64 personer har deltagit i hälosutbildningar (personlig hygien, vatten & sanitet, moder- och barnhälsa, anemi, näring och samhällshälsa)

Medborgarcentrum

 • 757 personer har introducerats till datorer
 • 148 har deltaigt i användarutbildningar

Miljö

 • 17 medvetenhetsprogram kring miljö har genomförts
 • 61 st masstädningar har genomförts
 • 10 st soptunnor har installerats

Övergripande resultat av programmet

 • Inkomstgenererande kunskaper som skrädderi och mattillverkning har stärkt kvinnor i att starta hembaserade företag.
 • Självhjälpsgrupper har blivit inkomstkällor för familjernas välfärd.
 • Barn med inlärningssvårigheter har visat förbättringar i ämnen de upplever som svåra genom Children Learning Centre.
 • Renoverade Anganwadi har en inspirerande atmosfär för lärande och föräldrar har nu börjat skicka sina barn dit.
 • Hälsobaserade insatser har skapat förbättringar i bybornas hälso- och hygienförhållanden.
 • Ökad datakunskap (IT-relaterad) och grundläggande rättigheter har noterats bland människorna i samhället.
 • Främjande av köksträdgårdar har hjälpt både kvinnor och ungdomar att förbättra sitt hälsotillstånd.
 • De allra flesta arbetar med ekologisk odling och håller omgivningen ren och grön.
 • "Green friends" (skräpsamlare) har mottagit speicalutrustning genom HIH India. 

Woman weaving in Koneripatty Agraharam

Programmets påverkan

 • De förbättrade ekonomiska förutsättningarna har gjort familjerna självförsörjande och hjälpt dem till en bättre livsstil när det gäller utbildning och andra aspekter av livet. 
 • Den skräddarsydda utbildningen som ges till kvinnor har gjort dem självständiga och de stöttar också sina familjer ekonomiskt.
 • De periodiska veterinärstationerna har hjälpt vid kontroll av säsongsbetingade sjukdomar som mul-och klövsjuka hos kor, buffel, getter och får samt produktion av starka kalvar. 
 • Barnens lärocentrum har gett elever med inlärningssvårigheter extra uppmärksamhet för att förbättra lärandestandarden.
 • Ögonspecialiststationen har hjälpt de äldre i samhället till bättre syn.
 • Människor är medvetna om dricksvatten, personlig hygien, vatten & sanitet, moder- och barnhälsa, anemi, näring och samhällshälsa.
 • Avfallssortering är igång genom installationen av soptunnor.
 • Främjandet av köksträdgårdar har gynnat kvinnorna och tonåringarna i byn till förbättrat hälsotillstånd, deras arbetsförhållanden och deras familjestatus har förbättrats. 

Ladda ner hela rapporten här

Hand in Hand India kommer fortsätta följa utvecklingen i byn genom Village Development Committee för att försäkra att samhället själva driver utvecklingsarbetet och att VDC är aktivt och hållbart.