Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Redan sex månader efter projektet lanserades ser vi framsteg på flera områden. Fler barn har skrivits in i skolan, och Hand in Hand har arbetat aktivt med att förebygga barnarbete genom att organisera informationsmöten för att väcka medvetenhet kring ämnet. Och med ett nytt Child Learning Centre kan skolbarnen förbättra sin inlärning och sina kunskaper.

Ett nytt medborgarcentrum ger hundratals människor möjlighet till utbildning i digital läs- och skrivkunnighet och tillgång till kurser i datoranvändning. Återkommande åtgärder för att hjälpa människor förbättra sin hälsa och personliga hygien har redan hjälpt tusentals människor i byn. Hand in Hands team på fältet genomför informationskampanjer och utbildning i hygien och rengöring, och främjar köksträdgårdar som en del av åtgärderna för bättre miljö.

Ytterligare åtgärder för att förbättra välfärden och lösa olika problem i kommunen står på tur. Hand in Hand har utifrån resultaten av en undersökning tagit fram en plan för att ta itu med de viktigaste frågorna. 

Följ med på resan! 

Vi är väldigt glada för hur de långsiktiga förändringarna kommer förbättra livet för de människor som bor och arbetar i Koneripatty Agraharam. Projektet kommer att betyda mycket för byns invånare. Följ med oss på den här viktiga resan och håll dig uppdaterad om vad som händer i byn här på vår hemsida.
Barnen lär sig digital läs- och skrivkunnighet i skolan.

 


Programutveckling tillsammans med invånarna i byn, så kallat Participatory rural appraisal (PRA). Tillvägagångssättet bygger på att införliva kunskapen och åsikterna hos invånarna i byn i planeringen och förvaltningen av projekt och utvecklingsprogram.Gratis undersökning för barn vid en barnläkarmottagning.