Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Partnerskap med Hand in Hand

Hand in Hand stödjer program för fattigdomsbekämpning genom att skapa hållbara arbetstillfällen i utvecklingsländer. Vi är mycket stolta över det här viktiga partnerskapet!

Om Hand in Hand

Hand in Hand består av en samling, av varandra oberoende organisationer,  och deras uppdrag är att minska fattigdom och barnarbete genom att skapa hållbara jobb som höjer familjens inkomst. De gör det genom att stärka några av de fattigaste och mest marginaliserade människorna socialt och ekonomiskt, med fokus på kvinnor.

Att öka en familjs inkomster bidrar till ökad livsmedelssäkerhet, bättre utbildning för barnen, bättre bostäder och ökad tillgång till läkemedel och vård. Genom att fokusera att stärka kvinnor, gynnas deras barn och hela familjen får chansen till ett bättre liv.

Hand in Hands arbetsmodell och strategi bygger hjälp till självhjälp genom att utrusta fattiga människor med de kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå bättre försörjningsmöjligheter och därmed lyfta sig ur fattigdom.

Läs mer om Hand in Hand

Village Upliftment Program

Från och med januari 2016 stöder Bona Hand in Hand Village Upliftment Program i Indien där Hand in Hand under två år framöver, med hjälp av vår donation, genomför ett antal självhjälpsverksamheter i en särskild by. Efter två år kommer Hand in Hand lämna byn och människorna som bor i byn skall fortsätta och upprätthålla företag och verksamheter som startats.

Åtgärder och implementeringar

  • Utbildning av kvinnor
  • Alla barn i skolan
  • Uppgradering av skolor och barnhem
  • Pågående hälsoundersökningar av alla i byn
  • Förbättrade hygienutrymmen och avfallshantering
  • Demokrati / IT-center

Vänligen kontakta oss om du har några frågor gällande projektet och vårt partnerskap med Hand in Hand

I överensstämmelse med vår Code of Conduct och kärnvärden

Bona valde att engagera sig i Hand in Hands verksamhet dels för att det är förenligt med två av våra fyra kärnvärden; omtanke och innovation.

Enligt vår Code of Conduct, accepterar inte Bona någon form av barnarbete eller tvångsarbete i vår verksamhet eller hos våra leverantörer och affärspartners. 

Ladda ner vår Code of Conduct

Han in Hand approach Hand in Hands strategi för att skapa jobb