Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.Läs mer om cookies på bona.com

Sweden

Säkerhet, hälsa och miljö

Vi bryr oss inte bara om utomhusmiljön, utan även om din inomhusmiljö.

Säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhet, hälsa och miljö har högsta prioritet i allt vi gör Bona. Det inkluderar vårt dagliga arbete, vår R&D och alla våra produkter och tjänster. Genom våra globala referensgrupper, bestående av forskare, distributörer och leverantörer, sätter vi ständigt våra lösningar prov för att säkerställa att de uppfyller de högsta kraven. Vår SHE-policy anger vårt åtagande gentemot hållbarhet och belyser vikten vi lägger dem.

Bonas produktion i både Sverige och Tyskland är certifierad enligt ISO 14001. Certifieringen minimerar hur verksamheten negativt påverkar miljön och följer gällande lagar och förordningar.

Läs mer

SHE Policy
ISO 14001 certificate Malmö, Sverige
ISO 14001 certificate Monroe & Pueblo, USA
ISO 14001 Limburg, Tyskland