Romania

• Conţine mai puţin de 10% solvenţi
• Rezistenţă superbă împotriva zgârieturilor şi a agenţilor chimici
• Rezistenţă foarte bună împotriva urmelor de încălţăminte
• Nu îngălbeneşte parchetul
• Îndeplineşte normele DIN 18 032 şi BS 7044: 1990 privind rezistenţa la alunecare
• Îndeplineşte norma ÖNORM C 2354 Categoria C (rezistenţă foarte ridicată)

Bona Romania S.r.l.,Romania , Tel : +40 21 317 02 22 / +40 31 405 75 93  | bona.romania@bona.com