Używamy ciasteczek aby ulepszyć Twoje doświadczenia korzystania ze strony bona.com.Dowiedz się więcej o ciasteczkach na bona.com

Poland

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Bona AB (dalej „Bona”, „My”, „Nam”, „Nas” i inne formy pochodne) gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przekazuje i przechowuje informacje na Twój temat podczas korzystania z naszej strony internetowej lub kontaktowania się z nami. 

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY 

Podczas odwiedzania, przeglądania lub korzystania z naszej strony internetowej będziemy otrzymywać, gromadzić i przetwarzać następujące informacje osobowe:  

  • Informacje dotyczące zakupów wiążące się ze wszelkimi transakcjami między Tobą a naszą firmą, w związku z nabywaniem naszych produktów. Informacje na temat transakcji obejmują dane płatności i wysyłki, takie jak imię i nazwisko, zamówienie, adres odbiorcy i numer telefonu. Informacje te są potrzebne do przesyłania powiadomień i przetwarzania zapłaty. 
  • Plik dziennika generowany automatycznie przez Twoją przeglądarkę internetową lub Twoje urządzenie przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony internetowej lub uzyskiwaniu dostępu do strony. Przykładowo podczas uzyskiwania dostępu do naszych serwerów zapisywane mogą być takie informacje jak typ przeglądarki internetowej, adres IP, nazwa domeny, numer identyfikacyjny urządzenia, system operacyjny, typ połączenia sieciowego, strona odsyłająca i wyjściowa, data i godzina dostępu lub korzystania ze strony internetowej. 
  • Pliki cookie służące do zapamiętywania Twoich ustawień i rozpoznawania Ciebie i Twojej aktywności, gdy powracasz na naszą stronę internetową. Patrz Polityka dotycząca plików cookie

Dodatkowe informacje: jeżeli kontaktujesz się z nami lub bierzesz udział w ankiecie, konkursie, promocji lub procesie rekrutacji, lub jeżeli zasubskrybujesz nasz biuletyn, będziemy gromadzić dodatkowe przesyłane nam informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i treść wiadomości.  

CO ROBIMY Z GROMADZONYMI INFORMACJAMI 

Informacje gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są wykorzystywane do następujących celów:  

  • Działalność: obsługa, utrzymanie i optymalizacja funkcji strony internetowej, z uwzględnieniem kontroli i zabezpieczania sieci oraz bezpieczeństwa informatycznego. 
  • Usprawnienia: wykrywanie zakłóceń i błędów usług oraz zrozumienie i analizowanie Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej w celu jej usprawnienia oraz stworzenia nowych funkcji strony internetowej, produktów i usług. 
  • Komunikacja: prezentowanie odpowiednich lub dostosowanych informacji i promocji.  
  • Zamówienia zakupu: zarządzanie zamówieniem zakupu i wysyłanie zamówionych towarów.    
  • Retargeting: korzystamy z technologii przekierowywania treści od innych sprzedawców. Oznacza to, że jako osoba odwiedzająca naszą stronę internetową możesz otrzymać ukierunkowane komunikaty marketingowe z bezpośrednim łączem lub łączem do strony internetowej, ponieważ wykazałeś/-aś zainteresowanie daną treścią. Tego rodzaju technika nazywana jest retargetingiem. Jej celem jest oferowanie odpowiednich treści podczas odwiedzania stron internetowych lub korzystania z wyszukiwarek. Pod żadnym pozorem gromadzone i przetwarzane informacje nie mogą służyć do indywidualnej identyfikacji Ciebie jako osoby odwiedzającej stronę internetową. W takiej sytuacji nie są przetwarzane bezpośrednie informacje osobowe, a profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi.  Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. 
  • Analizy: pomiar i ocena dostępu do strony i ruchu na stronie internetowej. Pamiętaj, że korzystamy z narzędzia Google Analytics. Firma Google działa niezależnie od nas, dlatego dysponuje swoją własną polityką prywatności. Zalecamy zapoznanie się z tą polityką, aby zrozumieć sposób wykorzystywania informacji gromadzonych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, patrz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a także by dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia prywatności. 

Dodatkowe informacje: wykorzystujemy dodatkowe informacje przesyłane nam celów komunikacji, np. udzielając klientom odpowiedzi czy wsparcia lub wysyłając biuletyny i komunikaty marketingowe. Ponadto wykorzystujemy przesyłane nam dodatkowe informacje do usprawniania naszych produktów i usług, a w stosownych przypadkach również do realizacji procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.  

JAK UDOSTĘPNIAMY I UJAWNIAMY INFORMACJE 

Nie zajmujemy się sprzedażą, handlem ani wypożyczaniem informacji osobowych użytkowników. 

Możemy jednak udostępniać i ujawniać informacje usługodawcom zewnętrznym oferującym strony internetowe, tworzenie aplikacji, hosting, usługi utrzymania, dystrybucję ankiet, biuletyny i treści marketingowe lub świadczącym na naszą rzecz inne usługi. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do informacji lub przetwarzać informacje w ramach świadczenia usług. Będziemy przekazywać im wyłącznie informacje, które zostaną uznane za niezbędne. Będą oni mieli obowiązek przestrzegania ograniczeń użytku zawartych w niniejszej Polityce prywatności. 

Niektóre automatycznie gromadzone informacje uniemożliwiające identyfikację, których nie można użyć do zidentyfikowania poszczególnych osób, mogą być udostępniane osobom trzecim, aby pomóc im w zrozumieniu zainteresowań, nawyków czy przyzwyczajeń użytkowników treści i funkcji dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.  

Możemy ujawniać Twoje informacje, gdy jest to wymagane przez prawo, proces sądowy i/lub na wniosek władz publicznych i rządowych w Twoim kraju zamieszkania lub poza nim. Możemy również ujawniać informacje na Twój temat, jeżeli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub stosowne ze względów bezpieczeństwa narodowego, egzekucji prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE 

Będziemy przechowywać Twoje informacje tak długo, jak będzie to konieczne. Okresy przechowywania uzależnione są jednak od celu i wykorzystania informacji aktualnie, jak i w przyszłości. Na przykład, jeżeli zasubskrybujesz nasz biuletyn lub komunikaty marketingowe, zachowamy informacje na czas trwania subskrypcji. Wiadomość e-mail z zapytaniem będzie natomiast przechowywana przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania danej kwestii, a także pewien rozsądny czas po udzieleniu odpowiedzi. 

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI 

Gromadzone przez nas informacje będą przechowywane i przetwarzane w Unii Europejskiej. Będziemy przestrzegać zasad zwartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE (RODO) dotyczących gromadzenia, wykorzystania, udostępniania i przechowywania informacji osobowych napływających do Unii Europejskiej, jak i z Unii Europejskiej. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji. 

JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE 

Zobowiązujemy się dbać o bezpieczne gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Twoich informacji. Przestrzegamy ogólnie przyjętych branżowych standardów ochrony gromadzonych przez nas informacji. Jednak żaden sposób przesyłania danych przez Internet ani żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa gromadzonych przez nas informacji ani uniknąć dostępu, ujawnienia, modyfikacji lub zniszczenia takich informacji poprzez naruszenie zabezpieczeń.  

W przypadku ujawnienia Twoich informacji osobowych w wyniku naruszenia zabezpieczeń podejmiemy niezwłoczne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jeżeli przypuszczasz, że Twoje informacje osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami pod adresem podanym w części pt. „Kontakt”. 

STRONY INTERNETOWE I USŁUGI OSÓB TRZECICH 

Nasza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych, np. usługodawców, partnerów, dostawców lub innych osób trzecich. Po skorzystaniu z takiego łącza i opuszczeniu naszej strony nie jesteśmy w stanie kontrolować innej strony internetowej, jej treści czy oferowanych usług. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji udostępnianych podczas odwiedzin na stronach internetowych osób trzecich lub korzystania z ich usług. Na stronach internetowych osób trzecich obowiązuje odrębna polityka prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności stosownych stron internetowych osób trzecich. 

PRYWATNOŚĆ DZIECI 

Rozumiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci i nie gromadzimy w sposób świadomy informacji osobowych osób poniżej 13 roku życia, chyba że rodzic wyrazi na to zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy informacje osobowe dziecka poniżej wspomnianego minimalnego wieku bez zgody rodzica, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji. Rodzice, którzy przypuszczają, że ich dziecko przesłało nam swoje informacje osobowe i którzy chcą, abyśmy usunęli takie informacje, mogą skontaktować się z nami pod adresem podanym w części pt. „Kontakt”. 

USUWANIE I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI OSOBOWYCH 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest dobrowolne i nie wymaga rejestracji. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje informacje były nam przekazywane lub gromadzone, możesz ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie swoich informacji poprzez zaprzestanie użytkowania strony internetowej i/lub unikanie przesyłania nam jakichkolwiek dodatkowych informacji.  

Dokładamy wszelkich starań, by umożliwić Ci dostęp do swoich informacji osobowych, abyś mógł/mogła zapoznać się z nimi i zażądać ich poprawy, jeżeli są niedokładne, lub usunięcia, jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do ich zachowania zgodnie z prawem lub w uzasadnionych celach biznesowych.  

Żądania dostępu, poprawy lub usunięcia można przesyłać na adres wskazany w części pt. „Kontakt”. 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejsza polityka wchodzi w życie 25 maja 2018 r. 

Od czasu do czasu możemy zmieniać treść polityki z powodów prawnych lub regulacyjnych. Ponieważ nie gromadzimy żadnych danych kontaktowych użytkowników naszego serwisu, zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej strony internetowej, aby mieć pewność że rozumiesz i akceptujesz wszelkie zmiany. W przypadku braku akceptacji zmian należy zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej i nie przesyłać jakichkolwiek dalszych informacji. 

Jeżeli przesłałeś/-aś nam dodatkowe informacje i nadal dysponujemy Twoimi informacjami kontaktowymi, poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności. 

KONTAKT 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystania przez nas Twoich informacji prosimy o kontakt pod adresem privacy@bona.com