Wij maken gebruik van cookies om de Bona website gebruiksvriendelijker te maken.Lees meer over cookies op www.bona.com

Netherlands

Onderzoeksverslag IVL:

RENOVEREN BETER VOOR HET MILIEU DAN VERVANGEN!

Een recent onderzoeksverslag van het Zweedse milieu-instituut IVL bevestigt dat het opnieuw afwerken van houten en elastische vloeren duurzamer is vanuit milieu-oogpunt dan het geheel vervangen van de vloerbedekking. Het verslag van het onderzoek, dat werd uitgevoerd met (financiële) input van Bona, meet een CO2-voetafdrukvermindering van 78 procent bij het opnieuw afwerken, in plaats van vervangen, van houten vloeren. Elastische vloerbedekkingen een make-over geven kan tot 92 procent vermindering van de ecologische voetafdruk opleveren versus vervangen. Bovendien blijkt uit het rapport dat door houten en elastische vloeren opnieuw af te werken, een besparing van minimaal 90 procent op het gebruik van hulpbronnen wordt gerealiseerd, waaronder transport, elektriciteitsverbruik, verbruiksgoederen en materialen.

Jaarlijks wordt in Zweden 25 miljoen vierkante meter aan houten en elastische vloeren vervangen in openbare en zakelijke gebouwen. Het IVL-onderzoek 'Increasing resource efficiency in the Swedish flooring industry through floor refinishing' toont aan dat het nogmaals afwerken van deze vloeroppervlakken een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk kan opleveren, besparen op hulpbronnen en bijdragen aan een circulaire economie in vergelijking met bouwmaterialen.

"Vandaag de dag moet alles nieuw en fris zijn. De verkoop van nieuw materiaal voor de bedekking van de vloer wordt in stand gehouden door het lineaire bedrijfsmodel dat we heden in de bouwsector kennen, en het opnieuw afwerken wordt vaak als lastiger ervaren," zo verklaart Maria Ahlm, de aan het IVL verbonden auteur van het rapport. "Onze analyse en definitieve routekaart ondersteunen evenwel dat het renoveren van vloeren, naast de afname van de CO2-voetafdruk, een haalbaar alternatief is om de efficiëntie in de benutting van hulpbronnen in de Zweedse vloerenbranche te verhogen."

"Dit onderzoek levert een totaalbeeld en is een tastbaar bewijs dat het opnieuw afwerken van een elastisch of houten vloeroppervlak duurzamer is dan vervanging, terwijl het de uitstraling van een vloer verbetert," stelt Björn Johansson, die bij Bona de functie van 'global environmental manager' heeft. "Bona ontwikkelt al ruim honderd jaar producten en systemen die een duurzamere oplossing voor vloerrenovatie bieden. Dat dit onderzoeksverslag de voordelen van het Bona-systeem staaft, is voor ons een bevestiging."

De studie werd in een periode van twaalf maanden uitgevoerd, met de nadruk op de Zweedse vloerenmarkt en bouwsector. Het eerste deel van het rapport neemt de milieu-impact van het opnieuw afwerken van houten en elastische vloeren onder de loep middels een levenscyclusanalyse. Het resultaat werd vergeleken met de impact van het vervaardigen en installeren van nieuwe vloeren in termen van klimaatverandering en gebruik van hulpbronnen. Daarnaast werd het resultaat gebruikt als bewijs voor een veronderstelling dat het renoveren van een vloer de impact van klimaatverandering kan verminderen en het gebruik van hulpbronnen sterk kan terugdringen in vergelijking met het maken en plaatsen van nieuwe vloeren. In het tweede deel van de studie werd een 'roadmap' ontwikkeld in de vorm van een strategisch plan om de gewenste resultaten vast te stellen en belangrijke handelingen te schetsen, om aldus de drempel te nemen die de huidige toestand onderscheidt van de gewenste. De roadmap is samen met belanghebbenden uit de vloerenindustrie ontwikkeld, waaronder materiaalleveranciers, eigenaren van onroerend goed, architecten en aannemers.

Het Engelstalige onderzoeksrapport is te vinden op www.ivl.se