Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Netherlands

Slechts zes maanden na de lancering van het project is er reeds vooruitgang geboekt in een aantal van de aandachtspunten: het scheppen van werkgelegenheid / vrouwenemancipatie / het stoppen van kinderarbeid / onderwijs / een burgercentrum / gezondheid & milieu.

Verbeteringen

Er zijn meer kinderen ingeschreven voor de school en Hand in Hand heeft actief samengewerkt voor het stoppen van kinderarbeid door het organiseren van Bewustzijn Bijeenkomsten. Met het oprichten van de nieuwe "Children Learning Centre" kunnen schoolgaande kinderen hun leervaardigheden verbeteren.

De nieuwe "Citizens’ Centre" geeft honderden mensen de mogelijkheid om e-alfabetisering training te krijgen en computercurssusen bij te wonen. Van de lopende acties om mensen te helpen hun gezondheid te verbeteren en persoonlijke hygiëne, hebben al duizenden mensen geprofiteerd tot nu toe. Hand in Hand’s veldteam voert voorlichtingscampagnes, schoonmaakkampen en promoot moestuineenheden als onderdeel van het verbeteren van het milieu.

Verdere maatregelen om het welzijn van de dienstverlening te verbeteren en problemen en vraagstukken op te lossen in de Panchayat worden nog genomen. Hand in Hand heeft door de resultaten van een enquête een plan opgemaakt om de onderstreepte problemen het meest effectief aan te pakken.

Free medical camp Hand in Hand - BonaGratis medisch kamp waarvan 177 mensen profiteren

Volg de reis! 

Wij zijn erg blij over wat het project zal betekenen voor de dorpbewoners en de lange-termijn veranderingen waardoor het dorp zich positief zal ontwikkelen en de levens van de mensen zal verbeteren die er wonen en werken. Volg ons op deze belangrijke reis en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in ons dorp door onze website blijven te bezoeken.

Hier kunt u het volledige rapport downloaden en lezen