Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Netherlands

Project afgerond

Wij zijn verheugd om u te laten weten dat de belangrijkste activiteiten zijn uitgevoerd in Konerypatti Agraharam Panchayat onder het Village Upliftment Programma.

24 maanden geleden introduceerde Hand in Hand India het Village Upliftment Programma -VUP in Konerypatti Agraharam Panchayat.

Belangrijke activiteiten in het kader van dit programma zijn de eliminatie van kinderarbeid, het schoolversterkingsproject, de sociaal-economische ontwikkeling van vrouwen, microfinanciëring, bedrijfsontwikkeling, elementaire gezondheid en persoonlijke hygiëne, computerkennis, goed bestuur en milieubescherming.

Vrouwen kracht geven & het creëren van banen

Bereikt: 18 zelfhulpgroepen – 216 ingeschreven vrouwen.

Eliminatie van kinderarbeid & educatie

 • 78 kinderen aangemeld voor school
 • 68 programma's uitgevoerd inzake het bewustzijn van kinderarbeid – 1702 personen hebben hieraan deelgenomen
 • Panchayat is nu kindvriendelijk verklaard

 Gezondheid

 • 139 groepsbewustmakingsbijeenkomsten en massabewustzijn uitgevoerd – 2662 personen hebben hieraan deelgenomen
 • 2 algemene medische kampen waarvan 343 personen hebben geprofiteerd
 • 3 speciale medische kampen waarvan 296 personen hebben geprofiterd (ortho, oftalmologie, gynaecologie, pediatrie)
 • 55 toiletten gebouwd (in samenwerking met de lokale overheid, 80% van de huishoudens was gemotiveerd om toiletten te bouwen)
 • 64 trainingssessies op het gebied van gezondheid (persoonlijke hygiëne, water & sanitaire voorzieningen, gezondheid van moeders en kinderen, bloedarmoede, voeding en gezondheid van de gemeenschap)

Burgercentrum

 • 757 personen bewust gemaakt van computers
 • 148 personen hebben een computercursus gevolgd

Milieu

 • 17 programma's uitgevoerd inzake het bewustzijn van het milieu
 • 61 massale schoonmaakkampen georganiseerd
 • 10 sets vuilnisbakken zijn opgesteld

 Algemene programma resultaten

 • Inkomensgenererend opleidingsprogramma voor vaardigheden, zoals kleermakerswerk en vloermatten, stimuleerde vrouwen om ondernemingen thuis op te starten.
 • SHGs zijn de bronnen van inkomsten geworden voor het welzijn van de gezinnen.
 • Langzame leerlingen hebben verbeteringen getoond in onderwerpen die ze via het Children Learning Centre moeilijk vonden.
 • De gerenoveerde Anganwadi heeft een gunstige atmosfeer om te leren en ouders zijn nu begonnen om hun kinderen daarheen te sturen.
 • Gezondheidsgebaseerde interventies zorgden voor verbeteringen in de gezondheids- en hygiënische omstandigheden van de dorpsbewoners.
 • Toename van het bewustzijn van de computer (IT-gerelateerd) en de basisrechten zijn waargenomen bij de dorpsgenoten.
 • Promoties van moestuitneenheden hebben zowel vrouwen als adolescente meisjes geholpen om hun gezondheidsstatus te verbeteren.
 • De meeste mensen zijn begonnen met het promoten van biologische landbouw en het schoon en groen houden van het omliggende land.
 • 'Groene vrienden' (mensen die vuilnis ophalen) hebben een speciale 'resource kit' gekregen via HIH India. 

Woman weaving in Koneripatty Agraharam

Programma impact

 • De verbeterde economische omstandigheden hebben gezinnen zelfvoorzienend gemaakt en hebben hen geholpen een betere levensstijl te leiden op het gebied van onderwijs en andere aspecten van het leven.
 • De training kleermakerswerk die aan de vrouwen wordt aangeboden, heeft hen zelfredzaam gemaakt en ze ondersteunen hun families ook financieel.
 • De periodieke veterinaire kampen waren behulpzaam bij het beheersen van seizoensgebonden ziektes zoals mond- en klauwzeer bij koeien, buffels, geiten en schapen en de 'productie' van robuuste kalveren.
 • Het leercentrum voor kinderen heeft meer aandacht besteed aan trage leerlingen om de leerstandaard te verbeteren.
 • Een speciaal oogheelkundig kamp ondersteunde de senioren in de gemeenschap door te zorgen voor een goed zicht.
 • Mensen zijn bewust gemaakt van het belang van drinkwater, persoonlijke hygiëne, moederschap en de gezondheid van kinderen, voeding, bloedarmoede en de gezondheid van de gemeenschap.
 • Mensen zijn begonnen met het scheiden van afval met behulp van vuilnisbakken die zijn geïnstalleerd in de gebouwen van de Panchayat.
 • Door de bevordering van de moestuin hebben de adolescente meisjes en vrouwen in het dorp geprofiteerd om hun gezondheidsstatus te verbeteren, door daardoor te kunnen werken en zo hun gezinsstatus te kunnen verbeteren.

Hier kan je het volledige rapport downloaden en lezen

Hand in Hand India zal het dorp via het dorpsontwikkelingscomité blijven volgen om ervoor te zorgen dat de gemeenschap eigenaar is geworden van het ontwikkelingswerk en dat de VDC actief en duurzaam is.