Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Netherlands

Samenwerking met Hand in Hand

Hand in Hand ondersteunt programma's van armoedebestrijding door het creëren van duurzame werkgelegenheden in ontwikkelingslanden. Wij zijn erg trots op deze belangrijke samenwerking!

Over Hand in Hand

Hand in Hand is een NGO (non-governmental organization = een organisatie die onafhankelijk is van de overheid) en hun missie is om armoede en kinderarbeid te verminderen door middel van het creëren van duurzame banen die het gezinsinkomen verhoogt. Dat doen ze via de sociale en economische positie van een aantal van de armste en meest achtergestelde mensen en ze richten zich vooral op vrouwen.

Het verhogen van het gezinsinkomen draagt bij aan meer voedselzekerheid, beter onderwijs voor kinderen, betere huisvesting en betere toegang tot medicijnen en gezondheidszorg. Door zich te focussen op het versterken van vrouwen, profiteren ook diens kinderen en gehele familie en krijgt iedereen een beter leven.

Hand in Hand's werkmodel is gebaseerd op een zelf-hulp aanpak door de arme mensen kennis en vaardigheden te geven die nodig zijn om zichzelf uit de armoede te halen en zo een beter leven te krijgen.

 Lees meer over Hand in Hand (bekijk hun website)

 Lees het persbericht (op onze website)

Village Upliftment Programma - project een dorp versterken

Vanaf januari 2016 ondersteunt Bona het Hand in Hand's Village Uplift Programma in India waar Hand in Hand voor twee jaar, met de hulp van onze donatie, een aantal zelf-hulp-activiteiten in een bepaald dorp ten uitvoer zal brengen. Na twee jaar zal Hand in Hand het dorp verlaten maar de dorpelingen zullen het werk en de activiteiten blijven continueren.

Acties en verwezenlijkingen

  • Training en opleiding van vrouwen
  • Alle kinderen naar school
  • Modernisering van scholen en weeshuizen
  • De gezondheid van alle dorpelingen onderzoeken
  • Verzorgen van verbeterde sanitaire voorzieningen en afvalverwerking
  • Democratie / IT-centrum

E-mail Mocht u nog vragen hebben over het dorpsproject of onze samenwerking met Hand in Hand, neemt u dan contact met ons op

In overeenstemming met onze Bona Code of Conduct en onze kernwaarden

Bona heeft voor de activiteiten van Hand in Hand gekozen omdat dit deels in overeenstemming is met twee van onze vier kernwaarden: zorg en innovatie.

Volgens onze Code of Conduct accepteert Bona geen enkele vorm van kinderarbeid of gedwongen arbeid in onze activiteiten of in die van onze leveranciers en zakenpartners.

 Download onze Code of Conduct

 

Han in Hand approach Hand in Hand's benadering voor het scheppen van banen