Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Belgium (NL)

PRIVACYBELEID 

Dit Privacybeleid bepaalt hoe Bona AB ("Bona","wij", "onze" of "ons") informatie over u verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, overdraagt en opslaat wanneer u onze website bezoekt of met ons communiceert. 

WAT WE VERZAMELEN 

Bij het bezoeken, browsen of anderszins gebruiken van de website, wordt de volgende persoonlijke informatie aan ons doorgegeven, verzameld en verwerkt:  

  • Bestelinformatie met betrekking tot transacties tussen u en ons met betrekking tot de producten die u van ons koopt. De transactiegegevens bestaan uit betalingen en verzendinformatie, zoals naam, bestelling, verzendadres, telefoonnummer voor meldingen en betalingsgegevens. 
  • Logbestandinformatie wordt automatisch gegenereerd door uw browser of apparaat telkens wanneer u onze website bezoekt of gebruikt. Bijvoorbeeld, bij het bezoeken van onze servers kan informatie zoals het type browser, IP-adres, domeinnaam, identificatienummer van het apparaat, besturingssysteem, netwerkverbindingstype, verwijzende en eindpagina's, de data en tijd van de toegang of het gebruik van de website worden geregistreerd; 
  • Cookies worden gebruikt om uw instellingen te onthouden en u en uw activiteiten te herkennen wanneer u terugkeert op onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid

Aanvullende informatie: Als u contact met ons opneemt of deelneemt aan een enquête, wedstrijd, aanbieding of wervingsproces of u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, verzamelen wij de aanvullende gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en het bericht.  

WAT DOEN WE MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN 

We gebruiken de verzamelde informatie van uw gebruik van de website voor: 

  • Uitvoering; om de functies van de website te beheren, te onderhouden en te optimaliseren, inclusief het identificeren en beschermen van netwerk- en IT-beveiliging. 
  • Verbeteringen; om onderbrekingen of fouten in de service te ontdekken en om uw interactie met de website te begrijpen en te analyseren, om de website te verbeteren en om nieuwe functies van de website, producten en services te ontwikkelen. 
  • Communicatie; om relevante of op maat gemaakte informatie en aanbiedingen aan u te presenteren.  
  • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en de bestelde producten toe te zenden.    
  • Retargeting: We gebruiken retargeting technologieën van verschillende leveranciers. Dit betekent dat u als bezoeker van onze website gerichte marketingberichten kunt ontvangen met een directe link of link naar de website omdat u interesse in de inhoud heeft getoond. Dit wordt retargeting genoemd. Het doel van retargeting is om relevante inhoud te tonen wanneer u websites bezoekt of zoekmachines gebruikt. In geen geval mag de verzamelde en verwerkte informatie worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van de website. Hier wordt geen directe persoonlijke informatie verwerkt, noch worden gebruikersprofielen gekoppeld aan persoonlijke gegevens.  Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over deze cookies. 
  • Analyses; om de toegang en het verkeer van de website te meten en te evalueren. Houd er rekening mee dat we Google Analytics gebruiken en daar Google onafhankelijk is, hanteren zij hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan dit beleid te lezen en te begrijpen hoe zij de informatie gebruiken die verzameld wordt met Google Analytics, zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=enen hoe u uw privacy-instellingen kunt wijzigen. 

Aanvullende informatie: Wij gebruiken de aanvullende informatie die u ons verstrekt om met u te communiceren, bijvoorbeeld bij onze reacties of het bieden van klantenondersteuning of het versturen van nieuwsbrieven en marketingboodschappen. Verder gebruiken we de aanvullende informatie die u verstrekt om onze producten en diensten te verbeteren en - indien van toepassing - voor een wervingsproces waaraan u deelneemt. 

HOE WE INFORMATIE DELEN EN BEKENDMAKEN 

We verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke informatie van gebruikers aan anderen. 

We kunnen echter informatie delen en bekendmaken aan externe serviceproviders voor de levering van websites, applicatieontwikkeling, hosting en onderhoud, voor het verspreiden van enquêtes, nieuwsbrieven en marketingboodschappen of waar zij ons assisteren bij andere diensten. Deze serviceproviders hebben mogelijk toegang tot of verwerken de informatie als onderdeel van deze dienstverlening. We zullen hen alleen die informatie verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is en zij zullen worden verplicht de beperkingen van het gebruik na te leven zoals uiteengezet in dit privacybeleid. 

Bepaalde automatisch verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare informatie, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren, kan worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld om dergelijke partijen te helpen bij het begrijpen van de interesses, gewoonten, gebruikspatronen van de gebruikers met betrekking tot de inhoud en functionaliteit beschikbaar via de website. 

Wij kunnen uw informatie bekendmaken indien wettelijk vereist, in geval van juridische procedures en/of op verzoek van overheden binnen of buiten het land waar u woont. We kunnen ook informatie over u vrijgeven als wij vaststellen dat dit voor de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang noodzakelijk of passend wordt geacht. 

HOELANG BEWAREN WE UW INFORMATIE 

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig, deze periode is echter afhankelijk van het doel en gebruik van uw gegevens, voor nu en in de toekomst. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op onze nieuwsbrief of marketingboodschappen, bewaren wij de informatie zolang u abonnee bent, maar een vraag via e-mail bewaren we zolang als nodig om te reageren en het verzoek te verwerken en een redelijke tijd daarna. 

OPSLAG EN VERWERKING 

De informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie. We respecteren de Algemene verordening gegevensbescherming, de EU-regelgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke informatie van en naar de Europese Unie. Door gebruik te maken van de diensten stemt u in met een dergelijke overdracht, opslag en verwerking. 

HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. We volgen de algemeen aanvaarde branchenormen om de informatie die we verzamelen te beschermen. Echter, overdracht via internet of elektronische opslag is nooit volkomen veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van de informatie die we verzamelen niet garanderen, of dat dergelijke informatie door een inbreuk op de beveiliging wordt geopend, openbaar wordt gemaakt of wordt gewijzigd of vernietigd.  

In het geval dat uw gegevens worden aangetast door een inbreuk op de beveiliging, zullen wij onmiddellijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving handelen. 

Als u van mening bent dat uw gegevens zijn geschonden, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet onder Contact opnemen. 

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN 

Onze website kunnen links bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld naar onze serviceproviders, partners, leveranciers of andere derde partijen. Zodra u deze links gebruikt en onze website verlaat, hebben wij geen controle over de andere website, de inhoud ervan of de diensten die worden aangeboden. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt wanneer u sites van derden bezoekt of gebruik maakt van hun diensten. Deze sites van derden hebben hun eigen privacybeleid. We raden u aan het privacybeleid door te lezen dat van toepassing is op de betreffende site van derden. 

PRIVACY VAN KINDEREN 

Wij respecteren het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en wij verzamelen bewust geen persoonlijke informatie van personen jonger dan 13 jaar, tenzij met ouderlijke toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als we ontdekken dat we zonder toestemming van de ouders persoonlijke informatie van een kind onder de relevante minimumleeftijd hebben verzameld, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Ouders die van mening zijn dat hun kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt en deze graag willen laten verwijderen, kunnen contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet onder Contact opnemen. 

TOEGANG TOT EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Het gebruik van onze website vereist geen registratie en het gebruik is vrijwillig. Als u niet wilt dat uw informatie door ons wordt ontvangen of verzameld, kunt u het verzamelen of het gebruik van uw gegevens altijd beperken door de website te verlaten en/of te voorkomen dat u aanvullende informatie aan ons verstrekt. 

Wij verlenen te goeder trouw u toegang tot uw persoonlijke gegevens, zodat u deze kunt bekijken en kunt verzoeken deze te corrigeren als deze niet kloppen of de gegevens te verwijderen als we niet verplicht zijn deze wettelijk of voor legitieme zakelijke doeleinden te behouden.  

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen worden ingediend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet onder Contact opnemen. 

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID 

Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018. 

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen vanwege juridische of wettelijke redenen. Aangezien we geen contactgegevens verzamelen van onze websitegebruikers, raden we u aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken om er zeker van te zijn dat u de wijzigingen begrijpt en ermee instemt. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, moet u de website niet gebruiken en geen aanvullende informatie aan ons verstrekken. 

Als u ons aanvullende informatie hebt verstrekt en we uw contactgegevens nog hebben, zullen wij u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid. 

CONTACT OPNEMEN 

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over ons gebruik van uw informatie, neem dan contact met ons op via privacy@bona.com