Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Belgium (NL)

Duurzame innovaties

Bona’s innovatieve en systematische aanpak stelt ons in staat om onze bijdrage aan wereldwijde duurzaamheid te leveren. Dit heeft een sterke impact voor een betere werk- en leefomgeving voor onze klanten en werknemers. Hier kunt u meer lezen over een aantal van de duurzame eigenschappen die onze producten hebben en welke voordelen ze opleveren.

Eeuwige waarden

“Groen Denken is geen moeite – het is een integraal onderdeel van onze afdeling R&D. Bij Bona zijn kwaliteit, prestatie en milieuzorg eeuwige waarden.” – Nicola Rehnberg, R&D Manager

De afdeling R&D (Research & Development) bij Bona weerspiegelt de waarden van het bedrijf, door alleen gebruik te maken van milieuvriendelijke producten met hoog-technische prestaties. Nieuwe technieken en grondstoffen worden nauwlettend gevolgd om de naleving van de huidige wetgeving te waarborgen. Wij streven er altijd naar om aan nog strengere normen te voldoen dan de huidige eisen, om ervoor te zorgen dat onze producten niet alleen vandaag duurzaam zijn maar ook morgen.

Duurzaamheid heeft betrekking op

Watergedragen parketlakken

Watergedragen parketlakken voor houten vloeren werden voor het eerst geïntroduceerd door Bona in 1979 als een echte paradigma verschuiving (uitleg: belangrijke uitvinding in de wetenschap door onderzoekers die afwijken van de geijkte paden). Het verbeteren van werkomstandigheden voor parketteurs zag Bona als een belangrijk aandachtspunt. Deze vakmensen waren nl. jarenlang blootgesteld aan hoge hoeveelheden oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De watergedragen producten verlichten dit probleem aanzienlijk.

Duurzame grondstoffen

De duurzame grondstoffen werden geïntroduceerd met de eerste generatie Bona Mega in 1995. Bona maakte het product op basis van plantaardige oliën. dat de zuurstof in de lucht gebruikt als verharder. Deze technologie stelt Bona in staat om sterke parketlakken te ontwikkelen met hoge prestaties en lage impact op het milieu. Bona Mega is uitgegroeid tot de meest gebruikte parketlak in de wereld voor houten vloeren.

Waterbronnen

Waterbronnen, die essentieel zijn voor het behoud van het leven op de aarde en ook thuis van belang zijn, zijn een ander punt van zorg. Al in een zeer vroeg stadium heeft Bona er naar gestreefd om productingrediënten te vermijden die negatieve gevolgen kunnen hebben op de kwaliteit van het drinkwater of waterleven (dieren, planten etc.).

Het behoud van materialen

Het behoud van materialen en middelen is van vitaal belang als het gaat om duurzaamheid. Bij de ontwikkeling van Bona Traffic namen wij deze uitdaging aan. Superieure duurzaamheid met een verlengde levensduur van houten vloeren leidt tot minder snel behoefte aan renovatie. Door de verlenging van de levensduur van de vloer heeft Bona Traffic bewezen de meest kostenbesparende oplossing te zijn voor vloereigenaren.

Potentieel gevaarlijke bestandsdelen vermijden

Bona is continue bezig om bestandsdelen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu te verlagen of zelfs te vermijden en is constant actief bezig om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Het doel is niet om alleen aan de door de wet vastgelegde minimumeisen te voldoen, maar om zelf hogere normen voor onze producten te hanteren.

Lage VOS-gehaltes in onze producten

Het gehalte oplosmiddelen, de zogenaamde Vluchtige Organische Stoffen (VOS), is uitgegroeid tot een grote zorg aangezien de luchtvervuiling een groot wereldwijd probleem is geworden. Dit heeft geleid tot een strenge wetgeving, zeker in meer bevolkte gebieden. Bona is hier al jarenlang positief mee bezig - alle Bona watergedragen producten voldoen ruim aan de eisen van de wetgeving, maar ondanks dat is Bona toch continue bezig om het gehalte aan VOS nog meer te verminderen - omdat Bona zich bekommert om de gezondheid van de mensen en het milieu.

Luchtkwaliteit binnenshuis

De luchtkwaliteit binnenshuis is het meest recente aandachtspunt bij Bona. Helaas wordt in de moderne energie-efficiënte gebouwen de ventilatie verminderd – vooral in de zogeheten passiefhuizen. Om een gezonde binnenlucht voor volwassen en kinderen te creëren, is het heel belangrijk om ongezonde emissies van het gebouw zelf alsmede van meubels en andere punten te voorkomen. Bona heeft een belangrijke bijdrage geleverd door de emissies van de Bona parketlijmen en de Bona parketlakken tot op een zeer laag niveau te brengen – zelfs onder alle voorgeschreven drempelwaarden wereldwijd.