Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Belgium (NL)

Deze website is eigendom van

Bona AB
P.O. Box 21074
SE-200 21 Malmö
Zweden 
Tel. +46 40 385500
Fax. +46 40 107210
E-mail in Zweden 
En wordt voor de NL pagina's bewerkt door Bona Benelux BV.

Condities voor gebruik van de website
Het gebruik van enige informatie verkregen op www.bona.com gebeurt voor risico van de gebruiker.

Disclaimer
De op deze website vermelde informatie dient om onze firma en onze producten te presenteren.

Bona spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Bona niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Bona aanvaardt in geen geval enkele aansprakelijkheid voor elke directe, indirecte of andere voortvloeiende schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Eigendom van materialen
De beschikbare informatie op deze website inclusief, zonder namaak, alle documenten, bestanden, teksten, afbeeldingen, grafisch, model en de algemene layout van deze website is eigendom van Bona en valt onder copyright (Bona heeft alle rechten); het mag niet worden gedistribueerd, gewijzigd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bona.

Informatie handelsmerk 
BonaTM is een geregistreerd handelsmerk van Bona, geregistreerd in de USA en andere landen.

Bij afwezigheid van een product, servicenaam of logo betekent dit niet dat Bona afstand doet van het handelsmerk of andere eigendomsrechten inzake die naam of dat logo.

Alle productnamen, logo's en symbolen die worden genoemd of zijn gebruikt op deze website, tenzij anders verklaard, of handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Bona, haar dochterondernemingen, licentiehouders of partners, en alle rechten zijn voorbehouden.

Alle andere producten en firmanamen genoemd op de Bona website kunnen merknamen zijn van hun respectievelijke eigenaren. Al het onwettig gebruik van de handelsmerken getoond op deze website is strikt verboden.

Cookies
Bona maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door uw webbrowser op de harde schijf worden geplaatst. U kunt uw webbrowser zo instellen, dat u - elke keer dat u een cookie ontvangt - daarover geïnformeerd wordt. Dan kunt u zelf bepalen of u de cookie accepteert of niet.

Links
Elke hyperlink naar een externe site is alleen voor het gemak gemaakt. Bona neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle informatie vermeld op externe sites.

Updates
Bona werkt deze website regelmatig bij met nieuwe informatie over de producten en over Bona. De informatie kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

© 2009 Bona. Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden
Klik hier voor alle informatie.