Bona je mezinárodní společnost se zastoupením v mnoha zemích. Cookies používáme, abychom usnadnili používání všech verzí našich stránek podle toho, kde návštěvník bydlí. Zjistěte více, jak Bona používá cookies.

Czech Republic & Slovakia
  •  - Vosk-na-parkety_600x831-0.jpg

Bona Vosk na parkety je přírodní přípravek pro povrchovou ochranu dřevěných podlah. Nenahrazuje poliše! 

Tento vosk bez rozpouštědel obsahuje pouze přírodní látky jako vodu, parafín, kolopodium, atd. Bez zápachu! Nehořlavý! Neobsahuje žádné škodlivé látky, je šetrný k životnímu prostředí.

VLASTNOSTI

  • Neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu
  • Dřevo nepřestává dýchat
  • Zachovává přírodní zbarvení,zůstává trvale polomatný
  • Žádný elektrostatický náboj. Žádné nebezpečí samozápalu.
  • Velmi vydatný (1 kg cca 50 - 70 m2 jednoho nánosu). Neklouže.
  • Použitelný také pro jiné druhy podlahovin jako korek apod.

POZOR: Při práci je třeba používat vhodné ochranné pracovní prostředky (vhodné ochranné  rukavice). Při práci nejíst, nepít,nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

BROŽURA NÁVOD A OŠETŘOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH ZDE