Bona je mezinárodní společnost se zastoupením v mnoha zemích. Cookies používáme, abychom usnadnili používání všech verzí našich stránek podle toho, kde návštěvník bydlí. Zjistěte více, jak Bona používá cookies.

Czech Republic & Slovakia

Ochrana a prevence - informace o COVID-19

Při současné pandemii koronaviru je důležité disponovat s fakty a používat je k řádné ochraně vaší rodiny a zabránění šíření nemoci.

 

Co je koronavirus?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je koronavir velkou skupinou virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat, nebo lidí. Je známo, že koronaviry ovlivňují populaci lidí, způsobují respirační infekce od běžného nachlazení po těžká onemocnění, jako je respirační syndrom Středního východu (MERS) a známý Akutní respirační syndrom (SARS). 

Co je COVID-19?

Světová zdravotnická organizace (WHO) popisuje COVID-19 jako poslední objevený koronavirus. COVID-19 byl neznámý před propuknutím, které začalo ve Wuhanu v Číně, v prosinci 2019.

Jak vážný je COVID-19?

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že přibližně 80% lidí s COVID-19 se zotavuje, aniž by bylo třeba zvláštní léčby. Říká se, že 1 ze 6 osob, kteří dostanou COVID-19, onemocní vážně. U starších osob a osob se zdravotními potížení (vysoký krevní tlak, srdeční problémy, cukrovka), je pravděpodobnost vzniku závažných onemocnění. 

Jak dlouho virus přežije na povrchu?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) není jisté, jak dlouho virus způsobující COVID-19 přežije na povrchu. Studie však naznačují, že koronaviry (včetně předběžných informací o viru COVID-19) mohou na povrchu přetrvávat několik hodin až několik dní.  

Jak se chránit před COVID-19 

Světová zdravotnická organizace (WHO) poskytuje následující tipy ke snížení šance na infekci virem COVID-19:

• Pravidelně a důkladně si umývejte  ruce prostředkem na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou. 
• Dodržujte vzdálenost alespoň 1 metr (3 stopy) mezi sebou a kýmkoliv, kdo kašle nebo kýchá. 
• Nedotýkejte se očí, nosu a úst. 
• Ujistěte se, že vy a lidé kolem vás dodržujete správnou dýchací hygienu. To znamená, zakrývání úst a nosu ohnutým loktem nebo kapesníkem, při kašlání nebo kýchání. Použitý kapesník ihned zlikvidujte. 
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pokud máte horečku, kašel nebo dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc, zavolejte předem. Řiďte se pokyny místního zdravotního úřadu. 

Zdroje

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses