Bona je mezinárodní společnost se zastoupením v mnoha zemích. Cookies používáme, abychom usnadnili používání všech verzí našich stránek podle toho, kde návštěvník bydlí.Zjistěte více, jak Bona používá cookies.

Czech Republic & Slovakia

Udržitelnost – máme na mysli Vás a životní prostředí

Pro společnost Bona je udržitelnost víc než jen slovo. Jsou to naše základy, na kterých budujeme všechny naše aktivity. Z tohoto důvodu se o Vás staráme jako o partnera v každém aspektu Vašich řemeslných činností. Parametry výrobku musí jít ruku v ruce s Vaším pracovním prostředím – a to se děje!

Pro společnost Bona je udržitelnost víc než jen slovo. Jsou to naše základy, na kterých budujeme všechny naše aktivity. Z tohoto důvodu se o Vás staráme jako o partnera v každém aspektu Vašich řemeslných činností. Parametry výrobku musí jít ruku v ruce s Vaším pracovním prostředím – a to se děje!

Pracovní prostředí

Velmi nám leží na srdci ti, kteří naše řešení používají, žijí v nich a těší se z nich, a také vliv našich kroků a výrobků na životní prostředí, dnes i v budoucnosti.

Bona CSR

Bona silně věří v udržitelnost a sociální odpovědnosti a vždy se pohybujeme vpřed v rámci našeho systému CSR. CSR prostupuje vše, co děláme v organizaci, včetně našich produktů a každodenních činností. Prostřednictvím naší strategie CSR si společnost Bona stanovila měřitelné cíle v rámci získávání zdrojů a logistiky, obchodu, zaměstnanců, produktů a společnosti.

Naše cesta

Společnost Bona v průběhu let neustále uvádí na trh lepší produkty s menším dopadem na životní prostředí. To vedlo k průlomovým inovacím od laků na bázi vody v sedmdesátých letech minulého století po bezprašné broušení v prvním desetiletí tohoto století.

Dnes jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout kompletní řadu výrobků pro broušení, lakování, pokládání a údržbu dřevěných podlah, které jsou šetrné k životnímu prostředí, po celou dobu jejich životnosti.

Bona