We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

Eco-etiketa

Vždy se snažíme při vývoji výrobků vytvořit takové prostředí, které neohrozí zdraví a bezpečnost podlaháře a majitele podlahy. Náš tým neustále zkoumá technologické postupy, aby vyvinul takové produkty a jejich řešení, abychom byli krok před legislativou a splňovali příslušná kritéria a standardy kvality.

GreenGuard

GreenGuard

Certifikace GREENGUARD od organizace UL Environment se snaží pomáhat ve snižování vystavení lidí chemickým látkám tím, že lidi spojí se zdravějšími výrobky, kterým mohou důvěřovat. Normy GREENGUARD patří mezi celosvětově nejpřísnější normy týkající se emisí výrobků a jsou založeny na dostupných normách a předpisech od národních a mezinárodních veřejných zdravotních agentur.

Dibt

Dibt

Institut DIBt je německou organizací, která prosazuje nejpřísnější legislativu ve vztahu k emisím a tím zajišťuje lepší kvalitu ovzduší v interiérech. Označené produkty tímto symbolem získaly osvědčení od institutu DIBt. Bona dlouhodobě vyvíjí a inovuje produkty s ohledem na podlahu, pracovní prostředí řemeslníka a životní prostředí. Opět jsme dokázali, že jsme na správné cestě s ohledem na životní prostředí.

Emicode

Emicode

Značka kvality bezemisních lepidel, malt, nátěrových hmot, těsnících hmot a dalších produktů. Záruka Asociace pro kontrolu emisí v produktech pro instalace podlah, lepidel a stavebních produktů.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Ekoznačka EU květina by měla pomoci identifikovat výrobky a služby, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu, od těžby surovin až po výrobu, používání a likvidaci. EU - květina je oficiální ekologické ocenění v Evropské unii.