We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

Výsledky testů na vinylové /LVT podlaze ošetřené s Bona Pure

Bona zadala studii o použití systému Bona Care Program pro elastické podlahy na významných oblastech z hlediska hygieny, zejména na vinylových podlahách. Test byl proveden ve spolupráci s institutem IFR v Německu. Účelem testu bylo prokázat, že lze vytvořit hladký povrch utěsněním spojů (bez spár) u vinylových LVT povrchů přelakováním pomocí Bona Pure, dle předpisů TRBA 250.

Čisté, zdravé podlahy 

Bona Commercial / Care Program pro elastické podlahy kombinuje optimální péči nejmodernějších řešení a unikátních technik pro elastické podlahy.

Čisté povrchy jsou velmi důležité. Obzvláště v prostorech, jako jsou zdravotnická zařízení, školská zařízení či centra domovů denní péče obyvatel, kde je vysoká úroveň hygieny nezbytností. Proto jsou často instalovány elastické podlahy, jako je vinyl, PVC, linoleum, aby minimalizovaly riziko bakterií. Bakterie a mikroorganismy se však mohou stále skrývatv pórech neošetřené podlahové krytiny a v těžce dostupných místech, jako jsou škrábance, rohy místnosti a ve spojích podlahových prvků.

✓ Zdravější podlahy 

✓ Prodloužená životnost 

✓ Minimální prostoje

 

Scratches & joints

Kritické oblasti pro zanesení bakterií 

Denně se na podlahách usazuje značné množství nečistot a mikroorganismů, hromadí se ve spojích podlahových prvků a škrábancích. Minimalizace těchto oblastí usnadňuje čištění a snižuje nahromadění nečistot a možnost kontaminace. Bona Hloubkové čištění podlah - tj. vyčištění povrchu čisticím strojem a účinným prostředkem do hloubky a následným ošetřením podlahové krytiny pomocí Bona Pure získáte dlouhodobou ochranu i v silně zatěžovaných prostorech. Bona Pure je odolná povrchová úprava i pro vysoce zátěžové elastické podlahy.

 

Systematický test s institutem IFR

Bona zadala studii o použití systému Bona Commercial / Care Program pro elastické podlahy na významných oblastech z hlediska hygieny, zejména na vinylových podlahách. Test byl proveden ve spolupráci s institutem IFR v Německu. Účelem testu bylo prokázat, že lze vytvořit hladký povrch utěsněním spojů (bez spár) u vinylových LVT povrchů přelakováním pomocí Bona Pure, dle předpisů TRBA 250.

 

No primer neededTest podlahy

Prvním krokem testu bylo nainstalovat novou podlahu
kombinací různých typů a struktur.

Mid-abrasion in 1hZkušební test podlahy 

Dalším krokem bylo rozdělení oblasti do dvou sekcí pro testování. Jedna oblast byla nalakována Bona Pure, zatímco druhá byla ponechána bez ošetření.

Great buildMetoda testování 

Test byl pak prováděn každodenním čištěním celého povrchu podlahy. Čištění bylo provedeno pomocí roztoku, který obsahoval fluoreskující (světélkující) pigment a pomocí stroje Bona PowerScrubber a Bona DeepClean W.

Great buildObdobí testování

Denní čištění bylo prováděno po dobu 8 týdnů. Na konci zkušebního období testování bylo použito UV světlo na každý povrch pro zjištění úrovně znečištění povrchu.

 

Zdravější povrchy podlah

Po 8 týdnech byla podlaha zkoumána pomocí UV světel, aby se zjistila kontaminace povrchu. Výsledek ukázal, že neošetřená podlaha s Bona Pure byla vysoce kontaminovaná. Povrch, který byl ošetřen s Bona Pure téměř nevykazoval kontaminaci povrchu. Aby se výsledek testu prokázal, vinylové LVT desky byly odstraněny, na posouzení známek kontaminace pod povrchem. Na neošetřené ploše byla zjištěna vysoká úroveň kontaminace pod jednotlivými deskami, z důvodu prosakování spoje mezi jednotlivými prvky. Oblast ošetřená pomocí Bona Pure nevykazovala téměř žádné známky kontaminace, a to díky povrchové úpravě, která také utěsnila spoje mezi jednotlivými prvky.

Bona Pure vs. Untreated Surface

 

Nasvícená podlaha pomocí UV světla pro kontrolu kontaminace

Aplikací vrstvy Bona Pure na vinylové LVT podlaze Bona splnila požadavky stanovené předpisy TRBA 250. Bona Pure uzavřel spoje, jeho optimální protiskluzné vlastnosti vytváří bariéru proti zbytkovým bakteriím a mikroorganismům, z hlediska hygieny podlahy. Aplikací Bona Pure na vinylových podlahách je usnadněna jejich následná údržba.

Application areas

 

Bona Pure splňuje TRBA 250

Parkett Rickert: "Very fast drying time"

Bona Pure je speciálně vyvinut pro splnění všech požadavků TRBA 250 (tloušťka povrchové vrstvy 45 μm podle požadavku). Protiskluzné vlastnosti podle DIN 51130 (R9) lze snadno dosáhnout pomocí Bona Pure, zatímco utěsněním jednotlivých spojů pomocí Bona Pure je zajištěno, že špína a mikroorganismy se nelepí ani neproniknou podlahovou krytinou.