Jak aplikovat Bona Home lepidlo

Bona Home Lepidla
1

Příprava pro aplikaci lepidla Bona Home

Podklad všeobecně musí být rovný, zcela suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Podklad musí být savý. Pokud je použitelný, musí splňovat požadavky místních norem DIN 18356. Minimální teplota vzduchu: 18 °C; minimální teplota podlahy: 15 °C (s podlahovým topením max. 20 °C).

Doporučená aplikace:

 • Cementové potěry (CT)
  • dle normy: EN 13813
  • Max. vlhkost bez podlahového topení: 2.0 CM%
  • Max. vlhkost s podlahovým topením: 1.8 CM%
 • Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA)
  • dle normy: EN 13813
  • Max. vlhkost bez podlahového topení: 0.5 CM%
  • Max. vlhkost s podlahovým topením: 0.3 CM%
 • Podlahy vyrovnané stěrkovou hmotou, nejméně 2 mm silnou, odolnou proti působení změkčovadel. Dřevotřískové desky (V100), OSB desky. Ostatní suché a pevné podklady.
Jak připravit Bona Home lepidlo pro aplikaci - Bona
2

Aplikace Bona Home lepidla na dřevěné podlahy

Doporučená aplikace:

 • 2-vrstvé hotové dřevěné podlahy: 1000 g/m2 TKB B10
 • 3-vrstvé hotové dřevěné podlahy: 1250 g/m2 TKB B13
 • Masivní podlahové desky (max. šířka 180 mm): 1500 g/m2 TKB B16

Předpokládané průměrné hodnoty klimatu v interiéru pro Střední Evropu jsou: 20 °C a 50% relativní vlhkost vzduchu.

 • Hotové parkety: 8% (+/- 2%)
 • Masivní parkety: 9% (+/- 2%)

Aplikujte lepidlo pomocí ozubené špachtle (viz doporučená aplikace). Uložte dřevěnou podlahovou krytinu na nanesené lepidlo během 40 minut a důkladně ji poklepte (dřevěnou podlahovou krytinu ideálně na několik hodin zatěžte). V některých případech se může nadbytečné lepidlo objevit ve spárách, Pokud se tak stane, odstraňte jej pečlivě pomocí čistících utěrek Bona Cleaning Wipes. Ruce a nástroje čistěte čistícími utěrkami Bona Cleaning Wipes. Zaschlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. Během skladování a přepravy nesmí teplota klesnout pod +5 °C a překročit +25 °C. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Prázdné obaly, případně zbytky lepidla likvidujte v souladu s platnými místními předpisy. 

Další ošetření povrchu dřevěné podlahy (lakování, olejování) je možné po 2 - 4 dnech, v závislosti na obsahu vlhkosti v materiálech. Viz pokyny ke zpracování dodané výrobcem dřevěné podlahy.

Jak aplikovat lepidlo Bona Home na dřevěnou podlahu - Bona