We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují, jak společnost Bona AB ("Bona", "my", "naše" nebo "náš") shromažďuje, používá, zveřejňuje, převádí a ukládá informace o vás, když používáte naše webové stránky nebo s námi komunikujete.

1: JAKÝ DRUH INFORMACÍ SBÍRÁME

Návštěva na našich webových stránkách nevyžaduje žádnou registraci, a proto nesbíráme osobní údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Nicméně při návštěvě, procházení nebo jiném využívání webové stránky budou předávány, shromažďovány a zpracovávány určité osobní informace, a to:

  • Informace o souborech protokolu jsou generovány automaticky vaším prohlížečem nebo zařízením při každém přístupu nebo používání našeho webu. Přístup k našim serverům může například zaznamenávat informace typ vašeho prohlížeče, adresy IP, názvu domény, identifikačního čísla zařízení, operačního systému, typu síťového připojení, odkazových a výstupních stránek, datum a čas přístupu nebo použití webové stránky;

  • Cookies se používají k zapamatování si vašeho nastavení a při návratu na naše webové stránky vás a vaše aktivity poznávají. Přečtěte si prosím zásady Cookies. Prosím přečtěte si Zásady Cookie

Další informace: Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte průzkumu, soutěže, propagace nebo semináře, nebo se zaregistrujete do informačního bulletinu, shromáždíme další informace, které nám poskytnete, například vaše jméno, kontaktní informace a zprávu.

2: CO DĚLÁME S INFORMACEMI, KTERÉ SBÍRÁME

Využíváme shromážděné informace z vašeho používání webových stránek pro:

  • Provoz: provozovat, udržovat a optimalizovat funkce webových stránek včetně identifikace a zabezpečení sítí a bezpečnosti IT.

  • Zlepšení: zjistit přerušení nebo chyby ve službě a porozumět a analyzovat vaši interakci s webovou stránkou za účelem vylepšení webových stránek a rozvíjení nových funkcí webových stránek, produktů a služeb.

  • Komunikace: k prezentaci relevantních nebo přizpůsobených informací a propagací.

  • Analyzování: měřit a hodnotit přístup a provoz webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že používáme službu Google Analytics a od té doby, co je Google nezávislý na nás, mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si jejich zásady, abyste pochopili, jak využívají informace shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics, viz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs, a jak můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Další informace: Používáme další informace, které nám poskytnete, abychom s vámi komunikovali, například tím, že reagujeme a poskytujeme zákaznickou podporu nebo zasíláme informační bulletiny a marketingovou komunikaci. Dále používáme dodatečné informace, které předkládáte, abychom vylepšili naše produkty a služby, a pokud je umožněno - případně také procesy školení / semináře, kterých se účastníte.

3: JAK SDÍLÍME A ZVEŘEJŇUJEME INFORMACE

Neprodáváme, neobchodujeme ani neposkytujeme osobní informace o uživatelích ostatním.

Můžeme však sdílet a zveřejňovat informace poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám poskytují vývoj aplikací pro webové stránky, hostování, údržbu, distribuci průzkumů, zpravodajů a marketingových prohlášení, nebo nám pomáhají s dalšími službami. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k informacím nebo je zpracovávat v rámci poskytování těchto služeb pro nás. Poskytneme jim pouze takové informace, které jsou přiměřeně nutné a budou povinny dodržovat a respektovat omezení použití stanovená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Některé automaticky sbírané informace, které nejsou osobně identifikovatelné, a které nelze rozumně použít k identifikaci jednotlivce, mohou být sdíleny s třetími stranami, například na pomoc takovým stranám při porozumění zájmům uživatelů, zvyklostem, způsobu užívání vztahujícím se k obsahu a funkčnosti dostupné prostřednictvím webové stránky.

Vaše informace můžeme zveřejňovat zákonem, právním postupem a / nebo žádostmi od veřejných a vládních orgánů ve vaší zemi pobytu nebo mimo ni. Můžeme vám také poskytnout informace, pokud zjistíme, že pro účely národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek veřejného významu je zveřejnění nezbytné nebo vhodné.

4: JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE

Vaše informace nebudeme uchovávat po delší dobu, než je nutné, avšak tato doba závisí na účelu a využití vašich informací nyní a v budoucnu. Např. pokud se přihlásíte k odběru našich zpravodajů nebo marketingových aktivit, uchováváme informace tak dlouho, jak jste přihlášeni k odběru, ale e-mailovou adresu si zachováme po určitou dobu, která nám umožní reagovat a vyřešit váš dotaz a poté ještě přiměřenou dobu.

5: ULOŽENÍ A ZPRACOVÁNÍ 

Shromážděné informace budou uchovávány a zpracovávány v Evropské unii. Budeme dodržovat zásady EU General Data Regulation o obecném datovém nařízení týkající se shromažďování, používání, sdílení a uchovávání osobních informací do a z Evropské unie. Používáním služeb souhlasíte s takovým přenosem, ukládáním a zpracováním.

6: JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE

Snažíme se zajistit, aby vaše informace byly bezpečně shromažďovány, uchovávány a zpracovávány. Dodržujeme obecně uznávané standardy a chráníme shromažďované informace. Nicméně přenos přes internet ani elektronické úložiště není naprosto bezpečný. Nemůžeme tedy zaručit bezpečnost informací, které shromažďujeme, nebo že tyto informace nemohou být zpřístupněny, zveřejněny nebo pozměněny či zničeny narušením bezpečnosti.

V případě, že vaše informace jsou ohroženy jako porušením bezpečnosti, budeme okamžitě jednat v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud se domníváte, že vaše informace byly porušeny, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontaktujte nás“.

7: STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, například na naše poskytovatele služeb, partnery, dodavatele nebo jiné třetí strany. Jakmile použijete tyto odkazy k odchodu z našich webových stránek, nemáme žádnou kontrolu nad ostatními webovými stránkami, jejich obsahem nebo službami, které poskytují. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě webových stránek třetích stran nebo při využívání jejich služeb. Tyto stránky třetích stran budou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se podívali na zásady ochrany osobních údajů platné pro stránky třetích stran.

8: OCHRANA PRÁV DĚTÍ

Oceňujeme důležitost ochrany soukromí dětí a vědomě nezískáváme osobní informace od osoby mladší 13 let, pokud jejich rodiče nesouhlasili podle platných právních předpisů. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte v příslušném minimálním věku bez souhlasu rodičů, podnikneme kroky k vymazání informací co nejdříve. Rodiče, kteří se domnívají, že jejich dítě nám předložilo osobní údaje a chtěli by je odstranit, nás mohou kontaktovat, jak je uvedeno níže v části „Kontaktujte nás“.

9: PŘÍSTUP A ODSTRANĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Použití našich webových stránek nevyžaduje žádnou registraci a použití je dobrovolné. Pokud nechcete, aby vaše informace byly předávány nebo shromažďovány, můžete vždy omezit shromažďování nebo používání vašich informací tím, že ukončíte používání webových stránek a / nebo se vyhneme tomu, abyste nám předložili další informace.

Snažíme se v dobré víře, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním informacím, abyste je mohli přečíst a požádat o opravu dat, pokud jsou nepřesné, nebo o vymazání údajů, pokud není vyžadováno v souladu se zákonem nebo pro legitimní obchodní účely.

Žádosti o přístup, opravu nebo odstranění je možné v případě kontaktování nás, jak je uvedeno níže v části „Kontaktujte nás“.

10: ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady jsou účinné od 18. května 2018.

Tyto zásady můžeme z důvodu právních nebo regulačních důvodů kdykoli změnit. Vzhledem k tomu, že pro naše uživatele našich webových stránek nezískáváme žádné kontaktní údaje, doporučujeme, abyste tuto stránku občas zkontrolovali, abyste se ujistili, že chápete a souhlasíte s jakýmikoli změnami. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, neměli byste používat tento web ani nám žádné další informace poskytovat.

Pokud jste nám předložili další informace a my stále máme Vaše kontaktní údaje, oznámíme vám podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů.

11: KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li otázky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo o použití vašich informací, kontaktujte nás na adrese privacy@bona.com NEBO bonacr@bona.com.