We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

Práva a prohlášení o ochraně soukromí

Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností:

Bona AB
P.O. Box 21074
SE-200 21 Malmö
Tel. + 46 40 385500
Fax. +46 40 107210
E-mail bona@bona.com

Podmínky pro používání webové stránky

Použití www.bona.com se řídí následujícími podmínkami, které tímto přijímáte prostřednictvím stálého využívání této webové stránky.

Upozornění

Dostupné informace na této webové stránce mají za cíl prezentovat naši činnost a naše produkty. Informace dostupné na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“. Je zapotřebí zdůraznit, že zde nejsou dány žádné záruky, v případě úplnosti a správnosti veškerých informací na této webové stránce.

Bona v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, či jiné následné škody, způsobené s použitím této webové stránky, nebo jiných hypertextových odkazů webových stránek, včetně jakékoliv ztrát zisku, přerušení podnikání, ztrátu softwaru, nebo jiných údajů o zpracování informačního systému.

Vlastnictví materiálů

Informace dostupné na těchto webových stránkách (aniž by byly napodobovány), všechny dokumenty, soubory, texty, obrázky, grafika, vzory a celkové uspořádání této webové stránky je ve vlastnictví Bona a je chráněné autorskými právy (Bona si vyhrazuje veškerá práva). Veškeré materiály nesmí být zcela, nebo částečně reprodukované, distribuované, upravované, nebo převedené na jiné webové stránky, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bona.

Informace o obchodní značce

BonaTM je registrovaná ochranná známka společnosti Bona, registrovaná v USA a dalších zemích. Absence názvu výrobku, služby, nebo loga neznamená zřeknutí se Bona ochranné známky, nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví týkající se tohoto jména nebo loga.

Všechny názvy výrobků, loga a symboly, které jsou uvedené, nebo použité na těchto webových stránkách, jsou, není-li uvedeno jinak, ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Bona, její dceřiné společnosti, licence, nebo partnerů a veškerá práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní názvy produktů a společností uvedených na internetových stránkách Bona mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá neoprávněná použití ochranných známek zobrazených na těchto webových stránkách jsou přísně zakázána.

Cookies

Bona používá funkci na těchto webových stránkách s názvem “cookie”. Cookies jsou malé soubory, které obsahují ve formaci že váš webový prohlížeč umístí na pevném disku počítače. Můžete nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby vás informoval pokaždé, když obdržíte cookie. Potom se můžete rozhodnout, zda jej chcete přijmout či nikoliv.

Odkazy

Jakékoliv odkazy na externí stránky jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele. Bona nepřebírá odpovědnost za jakékoliv informace obsažené na těchto externích stránkách.

Aktualizace

Bona aktualizuje webové stráky pravidelně s novými informacemi o svých produktech a svém podnikání a změny můžou být provedeny bez předchozího oznámení nebo povinnosti. 

© 2009 Bona. Všechna práva vyhrazena.