We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

Práce ve společnosti Bona

Našim posláním je “Přinášet to nejlepší dřevěným podlahám”. Abychom přinesli to nejlepší do naší praxe, snažíme se neustále rozvíjet. Pro své nejlepší zaměstnance se snažíme vytvořit takové pracovní podmínky a pracovní prostředí - aby se cítili dobře a sami chtěli na místě pracovat.

Naše hodnoty

Postaráme se o to, aby všichni naši zaměstnanci měli příležitost školení, které potřebují pro svůj rozvoj ve své kariéře. Pomůžeme jim plně realizovat svůj potenciál, je to naše politika, mít otevřený dialog mezi všemi zaměstnanci, aby celá firma směřovala ke společným cílům stejným směrem. 

Etika je vždy jádrem všech našich činností a všichni naši zaměstnanci dodržují nejvyšší úroveň etického chování ve společnosti Bona. Náš kodex chování jasně uvádí pravidla, která by měli všichni v organizaci Bona, včetně našich dodavatelů a obchodních partnerů, dodržovat. 

Jsme hrdí na svou práci a na to, že nabízíme vysoce kvalitní produkty, pro své zákazníky. Stojíme si za profesionalitou a inovaemi a dodržujeme náš Etickýkodex a politiku společnosti, dbáme na ochranu hodnoty naší značky Bona. Jako společnost se řídíme 4 záladními hodnotami. Tyto sdílené hodnoty se odrážejí v naší mysli a našem pracovním nasazení. 

Profesionalita

Našim zákazníkům nabízíme produkty, na které se můžou spolehnout ve všech aspektech. Zároveň nabízíme udržitelné komplexní řešení, po celou dobu životnosti dřevěných podlah. 

Inovace

Nabízíme našim zákazníkům nové nápady nabídkou inovativních řešení. Inovace jsou našim pohonným motorem a našemi hodnotami. 

Respekt

Neustále se snažíme dodržovat otevřený dialog mezi našimi zákazníky, obchodními partnery a zaměstnanci. 

Naše práce je každodenní výzvou pro všechny. Pohání nás inovace a kodex hodnot, s ohledem na žitovní prostředí a samotného zákazníka.