We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

Udržitelné inovace

Inovativní a systematický přístup umožňuje společnosti Bona být na cestě neustálého udržitelného rozvoje. Máme silný vliv na lepší pracovní a životní prostředí, se zaměřením na samotného zákazníka, řemeslníka - podlaháře a zaměstnance. Zde se dozvíte více, jaké produkty jsou na cestě dlouhodobé udržitelné inovace a jaké výhody přinášejí.

Věčné hodnoty

“Myslet zeleně - je nedílnou součástí výzkumu a vývoje našeho oddělení ve společnosti Bona. Ve společnosti Bona sí vážíme věčných hodnot, týkající se kvality, výkonu a životního prostředí. " – Nicola Rehnberg, R&D Manager

V našem oddělení výzkumu a vývoje odrážíme hodnoty společnosti - vytváříme pouze takové výrobky, které mají vysoký "technický výkon" a jsou šetrné životnímu prostředí. Nové techniky a suroviny jsou pečlivě monitorovány, aby bylo zajištěno dodržování stávajících právních předpisů. Vždy se snažíme dosáhnout ještě vyšších standardů nad rámec současných požadavků a zajistit, že naše výrobky jsou udržtelné dnes, i zítra.

Udržitelnost

Laky na vodní bázi

Bona uvedla na trh laky na vodní bázi určené pro dřevěné podlahy v roce 1979. Zlepšení pracovních podmínek pro podlahářské firmy bylo velkým problémem. Tito podlaháři používali vysoké množství rozpouštědel několik let, což bylo škodlivé pro jejich zdraví. Laky na vodní bázi tento problém zmírniliy.  

Obnovitelné suroviny 

Obnovitelné suroviny byly představeny v první generací produktu Bona Mega, v roce 1995. Bona představila tento produkt na bázi rostlinných olejů, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje. Tato technologie umožnila společnosti Bona vyvinout vysoce kvalitní laky s nízkým dopadem na životní prostředí. Bona Mega se stala nejpoužívanějším lakem na dřevěné podlahy, po celém světě. 

Vodní zdroje

Vodní zdroje, které jsou nezbytné pro udržení života na Zemi a také slouží jako domov pro život ve vodě, jsou daší oblastí zájmu. Bona usiluje o to, aby se zamezilo působení, které vede k negativnímu vlivu na kvalitu vody nebo reprodukci vodního života.  

Zachování materiálu

Zachování materiálu a prostředků je zásadním faktorem, pokud jde o udržitelnost. Vývoj produktu Bona Traffic byl velkou výzvou. Pro svou trvanlivost a prodlouženou životnost nabízí dřevěným podlahám dlouhou životnost materiálu, díky níž není zapotřebí častá renovace. Bona Traffic prokázal být nejvíce nákladově efektnivním řešením pro majitele nemovitostí. 

Potenciálně nebezpečné složky

Při aktivní práci ve společnosti Bona, jsou komponenty, které jsou potenciálně nebezpečné pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí, neustále v centru pozornosti, při vývoji nových řešení. 

VOC

Obsah rozpouštědel, tzv. těkavých organických látek (VOC) se stal velkým globálním problémem, jako znečištění ovzduší. Díky tomu se zavedly přísnější právní předpisy, zejména ve více znečištěných oblastech. Laky na vodní bázi společnosti Bona splňují tyto předpisy, avšak kontinuální snahou je snížit obsah rozpouštědel v produktech. 

Kvalita ovzduší v interiéru

Bona se zaměřila i na kvalitu ovzduší v interiéru. Větrání v moderních energeticky úsporných budovách se snižuje - zejména u pasivních domů. S cílem vytvořit zdravé životní prostředí v interiéru pro děti i dospělé, je důležité, aby se zabránilo šířit nezdravé emise z vlastního objektu, jakož i z nábytku a jiných předmětů. Bona učinila významný přínos tím, že snížila emise u svých produktů - laků a lepidel, na nízkou úroveň.