We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Czech Republic & Slovakia

Partnerství s projektem Ruka v ruce

Projekt Ruka v ruce je program, který se snaží snížit chudobu prostřednictvím udržitelného vytváření pracovních míst v rozvojových zemích. Jsme hrdí na to, že jsme se stali součástí tohoto důležitého partnerství!

O projektu Ruka v ruce (Hand in Hand)

Ruka v ruce (Hand in Hand) je NO (nevládní organizace), jejímž úkolem je snížit chudobu a dětskou práci prostřednictvím udržitelného vytváření pracovních míst, které zajistí rodinný příjem. Prostřednictvím sociálního a ekonomického postavení některých nejchudších lidí, se zaměřujeme zejména na ženy.

Získávání příjmů do rodiny připívá k větší bezpečnosti, lepšímu vzdělávání pro děti, lepšímu bydlení, kvalitnějšímu jídlu, lepšímu přístupu k lékům a zdravotní péči. Svým zaměřením na posílení žen, jejich dětí a rodiny vede k lepšímu životu. 

Práce v projektu Ruka v ruce (Hand in Hand) je založena na principu vybavení chudých menšin znalostmi a dovednostmi, potřebných k získání lepších životních podmínek svépomocí s cílem pozvednout se z chudoby.

Více o projektu Ruka v ruce

Stáhnout pressrelease (angličtina)

Village Upliftment Program

Společnost Bona od ledna 2016 podporuje program Ruka v ruce "Hand in Hand's Village Uplift Program" v Indii, kde program Ruka v ruce (Hand in Hand) po dobu 2 let, díky našemu daru realizuje ve vybrané obci řadu svépomocných aktivit. Po dvou letech organizace Ruka a ruce (Hand in Hand) opustí vesnici a vesničaní budou pokračovat v naučených aktivitách pro udržení aktivit.

Zlepšení 

Po šesti měsících od zahájení tohoto projektu bylo dosaženo pokroku v několika zacílených oblastech. Bylo posíleno postavení žen / méně náročná práce dětí / přístup ke vzdělání / občanské centrum, zdraví a životní prostředí.

Mnoho dětí bylo zapsáno do škol a společnost Hand in Hand se aktivně podílela na odstranění náročné práce dětí. Díky novému vzdělávacímu středisku mohou děti zlepšit své znalosti a dovednosti.

Nové občanské centrum poskytuje stovkám lidí možnot získat školení v oblasti elektronické gramotnosti a zůčastnit se počítačových kurzů. Pokračují akce, které pomohou lidem zlepšit své zdraví a osobní hygienu. Tým Hand in Hand provádí informační kampaně a tábory zaměřené na úlklid, představuje zahrady, jako součást akcí zaměřených na zlepšení životního prostředí.  

Je zapotřebí provést další kroky ke zlepšení služeb sociální péče a řešení problémů. Program Hand in Hand podniká další plány, jak realizovat pomoc v těchto oblastech.