We use cookies to give you a better experience of Bona's web.Read about cookies on bona.com

Global site

Bonas investering i solceller ger resultat

Monday, June 29, 2020

Bonas hållbara investering, med 1 515 kvadratmeter yta solcellspaneler på produktionsanläggningen i Malmö, visar efter ett halvår i drift på ett gott resultat.

Bona har som hållbarhetsmål att inte växa på bekostnad av miljö. Därför arbetar företaget kontinuerligt med hållbara investeringar och mål för att minska användning av ändliga resurser.

Som ett led i Bonas hållbarhetsarbete har Bona Sweden investerat i 921 stycken solcellspaneler till en sammanlagd yta av 1 515 kvadratmeter och installerad effekt på 276 kW. Det producerar solenergi med cirka 1 000 timmar per år med 276 MWh förnybar el som motsvarar cirka 12 till 13 procent av Bona Swedens behov av el. Solcellspanelerna installerades av MeraSol på Bonas produktionsanläggning, Murmansgatan i Malmö under föregående år och sattes i drift i december 2019.

På Bona uppmuntrar vi till investeringar inom teknik och innovation. Därför ser vi hela tiden över nya möjligheter med hållbara investeringar. Att installera solceller på produktionsenheten i Malmö  är ytterligare ett steg i vårt engagemang och vilja till en hållbar utveckling, säger Kerstin Lindell, VD på Bona AB.

Utöver att Bonas investering i solceller är bra för miljön och klimatet är det också ett sätt att göra sig mindre beroende av vad som händer på elmarknaden med förändrade elpriser, nätavgifter och skatter men också utifrån hot om framtida effektbrist i Skåne vid energiintensiva toppar.

Att vara egna producenter av grön el med solenergi är en vinst ur många perspektiv. Med våra nya solcellspaneler kan vi bidra till en hållbar utveckling som är bra för miljö, människa och för oss som företag, säger Anders Karstensson VD Bona Sweden AB.

Bonas arbete för en hållbar utveckling

Bona har under flera år gjort stora hållbara investeringar, bland annat i Bonas nya distributionscenter i Limburg, Tyskland, som invigdes år 2017, där man idag är helt självförsörjande av elproduktion via solpaneler. En annan viktig investering för företaget var beslutet att under 2018 ställa om företagets vägburna transporter mellan Malmö och Limburg till tåg, vilket har minskat företagets klimatavtryck för transporter drastiskt.

Läs mer i Bonas hållbarhetsrapport för 2019 här.

För mer information

Anders Karstensson, VD Bona Sweden AB
Mobil: 073-655 73 68
E-post: anders.karstensson@bona.com